× ABONNEREN

Het beloop na ongecompliceerde extracties bij volwassenen

In een groep van 68 patiënten - ouder dan 25 jaar - die waren verwezen naar de afdeling Mondziekten en kaakchirurgie van de VU/ACTA voor extractie van één of meer gebitselementen, werden de complexiteit van de behandeling en het postoperatieve beloop onderzocht. Bij 11 patiënten bleek chirurgische verwijdering noodzakelijk, terwijl bij de overige 57 patiënten de behandeling bestond uit relatief eenvoudige extracties. Deze extracties werden uitgevoerd door tandheelkundestudenten onder supervisie van een kaakchirurg. Het postoperatieve beloop na eenvoudige extracties werd gescoord aan de hand van vragenlijsten. Zesenveertig van de 57 vragenlijsten werden geretourneerd. Voor de analyse van de resultaten werden de patiënten ingedeeld in 2 groepen: een groep van 17 gezonde personen (geen algemene ziekte, geen medicatie) en een groep van 29 medisch gecompromitteerde patiënten (één of meer algemene ziekten, met of zonder medicatie). Het postoperatieve beloop verschilde niet tussen beide groepen. Vier patiënten (1 gezonde, 3 medisch gecompromitteerde) ondervonden langer dan 6 dagen nabezwaren. Opmerkelijk was dat met betrekking tot de pijnbeleving het aantal patiënten met pijn dat geen pijnstillers gebruikte, aanzienlijk hoger was in de groep gezonde personen (29%) ten opzichte van de medisch gecompromitteerde patiënten (7%). Omgekeerd ervoeren de medisch gecompromitteerde patiënten vaker pijn ondanks het gebruik van pijnstillers (52%) dan de gezonde personen (41%). Derhalve lijkt er geen verschil te zijn in postoperatieve wondgenezing na een ongecompliceerde extractie tussen gezonde en medisch gecompromitteerde patiënten.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje