× ABONNEREN

Het effect van bleekbehandelingen op composietrestauraties in het front

Restauratieve tandheelkunde

Door op 07-09-2018

In de esthetische zone worden composieten veel gebruikt om tandstructuren qua kleur zo goed mogelijk na te bootsen. Composietrestauraties verkleuren door onder andere het drinken van rode wijn. Door polijsten kunnen extrinsieke verkleuringen worden verwijderd, maar als verkleuringen dieper in het materiaal zijn getrokken, kan polijsten niet afdoende zijn en kan bleken een oplossing bieden. In dit onderzoek werd gekeken naar het effect van bleken op verkleurd composiet.

Er werden 120 schijfjes composiet gemaakt, 60 van een glazuurcomposiet (Filtek Z350XT A2E) en 60 van een dentinecomposiet (Filtek Z350XT A2D). De helft werd 2 weken verkleurd met rode wijn en de helft bewaard in gedemineraliseerd water. Elke groep werd verdeeld in 3 groepen van 10 en gebleekt met een thuisbleekmiddel (16% carbamideperoxide, 14 dagen, 1 uur per dag), een in-office bleekmiddel (35% waterstofperoxide, 3 keer 45 minuten over 2 weken) of bewaard in gedemineraliseerd water. De kleur werd bepaald met een spectrofotometer op 3 momenten: nulmeting, na verkleuring en na bleken.

De samples in water bewaard vertoonden alle geen klinisch waarneembare kleurveranderingen, de samples in rode wijn vertoonden significante veranderingen in kleur en translucentie. Beide bleekmethoden leverden een significante reductie op van de kleurverandering en verhoogden de translucentie van het materiaal, waarbij behandeling met carbamideperoxide effectiever was dan behandeling met waterstofperoxide. De kleurverandering door bleken kan worden verklaard door degradatie van de pigmentmoleculen. Bleken kon echter de kleur van het composiet niet helemaal terugbrengen naar het niveau van de nulmeting.

Conclusie. Bleken van verkleurde composietrestauraties kan een nuttige behandeling zijn, zodat de restauraties nog niet vervangen hoeven te worden. Of de kleur van de restauraties nog zal matchen met omliggende gebleekte tandstructuren is echter niet bekend, waardoor het nut van bleken beperkt blijft tot veneers en restauraties in te bleken gebieden.

Bron

  • Lago M, Mozzaquatro LR, Rodriguez C et al. Influence of bleaching on color and translucency of aged resin composites. J Esthet Restor Dent 2017; 29: 368-377.

 

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje