× ABONNEREN

Het effect van een filmpje op de kennis van mondzorg

Preventieve tandheelkunde

Door op 05-02-2021
  • Reacties (0)

Ouders leren kinderen hun gebit te verzorgen. Vaak is daarover onvoldoende kennis aanwezig bij jonge ouders, in het bijzonder bij ouders met een lage sociaal-economische status. De jeugdgezondheidszorg biedt een optimale mogelijkheid ouders te informeren op het gebied van preventieve mondzorg. Evidencebased en gestructureerde interventies op het gebied van mondzorg bij 0- t/m 4-jarigen maken in het algemeen geen deel uit van de jeugdgezondheidszorg.

Het doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in hoeverre een filmpje over dagelijkse mondzorg op internet (8,5 minuten) verspreid via consultatiebureaus de kennis bij ouders op het gebied van de mondgezondheid verbetert en wat het langetermijneffect van deze interventie is. Ouders die het consultatiebureau bezochten, vormden de onderzoeksgroep, waarbij zij werden ingedeeld in een interventiegroep (n = 88) en een controlegroep (n = 41). De controlegroep kreeg de standaard zorg. Aan de hand van een vragenlijst (kennisscore 1-12) werd voorafgaand, direct na de interventie en 6 maanden daarna de kennis van de ouders op het gebied van de mondgezondheid gemeten en de verschillen tussen de interventiegroep en de controlegroep geëvalueerd. De kennis van de mondgezondheid bij ouders was toegenomen na het bekijken van het filmpje: de gemiddelde score van de interventiegroep was significant hoger dan de gemiddelde score van bij de controlegroep. Zes maanden na het bekijken van de film bleven de scores gemiddeld hoger in de interventiegroep. Er bleek geen verschil in de kennis van ouders in relatie tot de leeftijd van het kind. De gemiddelde score van de ouders van jonge en oudere kinderen vertoonden geen significant verschil voorafgaand aan de interventie, erna en bij de follow-up. Hoewel er een hoger kennisniveau bij hoger opgeleide ouders zichtbaar was, waren er geen significante verschillen voor het opleidingsniveau van de ouders tussen de 2 onderzoeksgroepen op de verschillende meetmomenten.

Conclusie. Een educatief filmpje op internet kan op het consultatiebureau een effectieve manier zijn om aandacht te geven aan de mondgezondheid en de kennis van ouders te vergroten.

Bron

Verlinden DA, Schuller AA, Verrips GHW, Reijneveld SA. Effectiveness of a short web-based film targeting parental oral health knowledge in a well-child care setting. Eur J Oral Sci 2020; 128: 226–232.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) D.L. Gambon
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 5 februari 2021
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 128 - editie 2 - februari 2021; 121-122

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog