× ABONNEREN

Het effect van een wortelkanaalstift op de overleving van een gebitselement

Door op 06-05-2016

Endodontologie

Er zijn veel factoren die een rol spelen voor de prognose van een endodontisch behandeld gebitselement. Onder tandartsen wordt vaak verondersteld dat het plaatsen van een stift de kans op breuk aanmerkelijk vergroot. Deze aanname vormde het doel van dit systematisch literatuuronderzoek.

Inclusiecriteria waren een ‘split-mouth’ onderzoeksopzet met een minimale duur van 6 maanden, waarbij door een wortelkanaalstift ondersteunde restauraties werden vergeleken met restauraties zonder stift. De gebitselementen moesten in de onderzoeken volledig worden gekroond. Uitkomstmaat was het wel of niet falen van de restauratie, waarbij een onderscheid werd gemaakt tussen catastrofaal falen (extractie) of niet-catastrofaal falen (reparatie mogelijk). Drie artikelen werden geïncludeerd met in totaal 648 gebitselementen, waarbij bij 377 gebitselementen een stift was geplaatst.

Uit de meta-analyse bleek dat de kans op falen groter was bij gebitselementen zonder stift (104 van 271) dan met stift (78 van 377). De risicoratio was 0,41 met een 95% betrouwbaarheidsinterval van 0,23-0,74. Catastrofaal falen kwam vaker voor bij gebitselementen zonder stift (24 van 277) dan met stift (4 van 329), ongeacht het aanwezige aantal coronale wanden. De risicoratio was hier 0,11, met een 95% betrouwbaarheidsinterval van 0,04-0,31. Wanneer er 3 of 4 coronale wanden aanwezig waren trad er in beide groepen geen catastrofaal falen op. Het risico op reparabel falen was wat groter als er geen stift was geplaatst, maar dit verschil was niet statistisch significant.

In dit literatuuronderzoek wordt geconcludeerd dat het plaatsen van een wortelkanaalstift de kans op catastrofaal falen reduceert. Wanneer er nog 3 of 4 coronale wanden staan, dan heeft het plaatsen van een stift echter geen invloed.

Bron

  • Zhu Z, Dong XY, He S, Pan X, Tang L. Effect of post placement on the restoration of endodontically treated teeth: a systematic review. Int J Prosthodont 2015; 28: 475-483.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje