× ABONNEREN

Het effect van partiële gebitsprothesen op de levenskwaliteit bij mensen met verkorte tandbogen

Om de toegevoegde waarde van partiële gebitsprothesen bij verkorte tandbogen op de levenskwaliteit te onderzoeken, werden bezoekers van 2 universiteitsklinieken gescreend op de aanwezigheid van verkorte of complete tandbogen. De geselecteerden werden ingedeeld in 5 groepen: 1. een verkorte tandboog en een intact front; 2. een verkorte tandboog met een frontonderbreking; 3. een verkorte tandboog en een intact front met een vrij-eindigende partiële gebitsprothese; 4. een verkorte tandboog met meerdere onderbrekingen en een partiële gebitsprothese; 5. een complete tandboog. De deelnemers vulden de Oral Health Impact Profile (OHIP-49) en de Short Form Health Survey (SF-36) in. Klinisch werd vastgelegd of en welke gebitselementen ontbraken, of deze waren vervangen door een partiële gebitsprothese en hoe groot het aantal occlusale eenheden was. Een verkorte tandboog bleek een zekere impact op de levenskwaliteit te hebben. Van deze invloed bleek echter alleen sprake als de gebitsprothese ook frontelementen verving.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje