× ABONNEREN

Het effect van strontium en zink op halitose

Door op 06-05-2016

Algemene ziekteleer

Voor veel mensen is het niet ongewoon te ontwaken met een lichte vorm van halitose, ochtendhalitose genoemd. De oorzaak hiervan is de fysiologische reductie van de speekselsecretiesnelheid tijdens de slaap waardoor bacteriën uit orale substraten vluchtige zwavelverbindingen kunnen vormen. In het onderhavige onderzoek werd bepaald of zink- en strontiumhoudende tandpasta’s en mondspoelmiddelen ochtendhalitose kunnen bestrijden.

Uit een powercalculatie werd duidelijk dat voor het beoogde onderzoek 28 proefpersonen nodig waren. Via een advertentie op een mededelingenbord in een universiteitskliniek werden vrijwilligers gevraagd: niet rokers in de leeftijd van 18 tot 50 jaar zonder systemische ziekten, xerostomie, parodontitis en medicijngebruik. Na selectie volgens de in- en exclusiecriteria bestond de groep uit 17 mannen en 13 vrouwen. Volgens vaste protocollen moesten ze met telkens een tussenpauze van 3 dagen ’s avonds 1 van 9 methoden van mondverzorging toepassen (zie tab.), waarna de volgende ochtend enkele testen werden uitgevoerd. De volgorde van de methoden van mondverzorging werd aselect bepaald en de onderzoekers die de testen uitvoerden mochten niet weten welke methode was toegepast. Op de testochtenden werden met gaschromatografie de concentraties van 2 zwavelverbindingen in uitademingslucht gemeten, die van diwaterstofsulfide en methylmercaptaan. Met absorptiespectrometrie werden de concentraties zink- en strontiumionen in verzameld rustspeeksel bepaald.

1

Controletandpasta

2

Zinkhoudende tandpasta

3

Strontiumhoudende tandpasta

4

Controletandpasta en tongreiniging

5

Zinkhoudende tandpasta met tongreiniging

6

Strontiumhoudende tandpasta met tongreiniging

7

Controlemondspoelmiddel

8

Zinkhoudend mondspoelmiddel

9

Strontiumhoudend mondspoelmiddel

Negen methoden van mondverzorging.

De mondverzorgingsmethoden met zink- en strontiumhoudende tandpasta’s en mondspoelmiddelen bewerkstelligden allebei statistisch significant lagere concentraties diwaterstofsulfide en methylmercaptaan in uitademingslucht dan de controlemethoden. Voor de tandpasta’s bedroegen de mediane reducties van de concentraties respectievelijk rond 70% en 56% en voor de mondspoelmiddelen rond 80% en 60%. Het zinkhoudende mondspoelmiddel zorgde in rustspeeksel voor een statistisch significant grotere concentratie zink dan de zinkhoudende tandpasta, maar dit had geen invloed op de concentraties diwaterstofsulfide en methylmercaptaan in uitademingslucht.

Geconcludeerd werd dat ochtendhalitose kan worden verminderd als op de voorafgaande avond een tandpasta of mondspoelmiddel met zink of strontium als bestanddeel wordt gebruikt.

Bron

  • Soares LG, Jonski G, Tinoco EMB, Young A. Short-term effect of strontium- and zinc-containing toothpastes and mouthrinses on volatile sulphur compounds in morning breath: a randomized, double-blind, cross-over clinical study. Eur J Oral Sci 2015; 123: 72-79.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 6 mei 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 5 - mei 2016; 266-267

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje