× ABONNEREN

Het effect van tandpasta in het kindergebit in relatie tot erosiepreventie

Kindertandheelkunde

Door op 05-10-2018

Preventie in de strijd tegen erosieve gebitsslijtage kan worden bereikt door gedragsverandering van de consumptie van zure voedingsmiddelen, maar ook door het gebruik van speciale van tandpasta’s. Het doel van het onderhavig onderzoek was na te gaan welk preventief effect verschillende tandpasta’s op zowel het tijdelijk als het blijvend gebit hadden.

Glazuurmonsters werden in 5 groepen verdeeld (n = 20): groep 1 placebotandpasta; groep 2 NaF tandpasta; groep 3 AmF-NaF-SnCl2 tandpasta; groep 4 SnF2 tandpasta; en groep 5 NaF anti-erosietandpasta voor kinderen. De monsters werden blootgesteld aan 5 erosie-abrasiecycli (kunstmatige speekselincubatie, 3 minuten in 1% citroenzuur, 2 minuten in suspensie, tandenborstelslijtage, 50 slagen, 200 g). Oppervlaktemicrohardheid (SMH), oppervlaktespiegelende reflectie-intensiteit (SRI) en cumulatief oppervlakteverlies (CSL) werden gemeten. De data van de verschillende tandpasta’s werden geëvalueerd met behulp van Kruskal-Wallis-testen en vergelijkingen tussen de verschillende glazuurmonsters werden geëvalueerd met behulp van Wilcoxon’s rank sum-test.

Groep 1 vertoonde significant lagere SMH-waarden in het blijvend gebit dan de andere tandpasta’s (p < 0,05), zonder significante verschillen tussen de andere groepen. In het tijdelijk gebit vertoonden groep 1 en groep 4 significant verschillende waarden ten opzichte van de andere groepen (p < 0,05). Groep 4 vertoonde lagere waarden van SRI in beide soorten glazuur. Tijdelijke gebitselementen vertoonden significant hogere SRI dan blijvende gebitselementen (p <0,05), behalve voor groep. Tijdelijke gebitselementen vertoonden over het algemeen hogere CSL dan blijvende gebitselementen, behalve in groep 3.

Conclusie. Tijdelijke gebitselementen waren gevoeliger voor mineraalverlies dan permanente gebitselementen. NaF anti-erosietandpasta voor kinderen had betere resultaten op beide soorten glazuur, terwijl AmF-NaF-SnCl2 tandpasta een beter preventief effect had op alleen glazuur van tijdelijke gebitselementen.

De prevalentie van erosieve gebitsslijtage bij kinderen stijgt en het tijdelijk gebit is kwetsbaarder voor zuren dan het blijvend gebit, daarom is het belangrijk het preventieve effect van de verschillende tandpasta’s te kennen.

Bron

Assunção CM, Lussi A, Almeida Rodrigues J, Carvalho TS. Efficacy of toothpastes in the prevention of erosive tooth wear in permanent and deciduous teeth. Clin Oral Investig 2018; 2 mei [Epub ahead of print].

Informatie

Auteur(s) D.L. Gambon
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 5 oktober 2018
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 125 - editie 10 - oktober 2018; 549-555

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje