× ABONNEREN

Het gebruik van pijnstillers in de mondzorg in de periode 2016 tot en met 2020

  • Inleiding
  • Materiaal en methode
  • Resultaten en Discussie
  • Conclusie
  • Literatuur

Samenvatting

Mondzorgverleners schrijven frequent pijnstillers voor om dentogene pijn te bestrijden. Om inzicht te krijgen in de pijnstillers die van 2016 tot en met 2020 werden voorgeschreven, werden gegevens van de Stichting Farmaceutische Kengetallen opgevraagd. Jaarlijks worden er ruim 300.000 pijnstillers verstrekt door tandartsen-algemeen practici en tandarts-specialisten. De grootste groep betreft NSAID’s (88%), gevolgd door zwakwerkende opioïden (9%), paracetamol (2%) en sterkwerkende opioïden (1%). Van de NSAID’s wordt ibuprofen door alle mondzorgverleners het meest voorgeschreven (84-91%). Van de zwakwerkende opioïden schrijven tandartsen en mka-chirurgen vooral codeïne en codeïne/paracetamol voor (respectievelijk 64% en 78%), terwijl orthodontisten vooral tramadol voorschrijven (53%). Van de sterkwerkende opioïden wordt oxycodon door alle mondzorgverleners het meest voorgeschreven (77-87%). Pijnstillers maken een groot deel uit van de voorgeschreven geneesmiddelen in de mondzorg. Het betreffen vooral NSAID’s (ibuprofen) en zwakwerkende opioïden (codeïne/paracetamol). Er zijn geen grote verschillen in het voorschrijfgedrag tussen verschillende
mondzorgverleners.

Auteursinformatie

  • D.J. Brinkman1,2, H.S. Brand3, W.M.H. Rademacher4,5, C.P. Bots6, F.R. Rozema4,5
  • Uit de afdelingen 1Interne Geneeskunde (sectie Farmacotherapie) en 5Mond-, Kaak-, en Aangezichtschirurgie van het Amsterdam UMC, 2het Research & Expertise Center in Pharmacotherapy Education in Amsterdam, de afdelingen 3Orale Biochemie en 4Orale Geneeskunde van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam en 6De Mondzorg­kliniek Bunschoten, Nederlands Speekselcentrum, in Bunschoten
  • Datum van acceptatie: 23 juni 2021
  • Adres: D.J. Brinkman, afdeling Interne Geneeskunde,Amsterdam Universitair Medische Centra, locatie VUmc, De Boelelaan 1117, 1081 HV, Amsterdam
  • d.brinkman@amsterdamumc.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje