× ABONNEREN

Het gebruik van YouTube voor het leren van klinische procedures

Tandheelkundig onderwijs

Door op 06-05-2021
  • Reacties (0)

Veranderingen in tandheelkundig onderwijs in de afgelopen tientallen jaren behelzen onder meer een verschuiving in de leerstijl van studenten, gekoppeld aan een toenemende vraag naar de integratie van technologische onderwijsmethodes en een ouder wordend cohort van tandheelkundige opleiders. De huidige tandheelkunde­student is goed bekend met online bronnen en e-learning. De visuele demonstratie van klinische procedures wordt gezien als een belangrijke waarde van e-learning. Echter, een aanzienlijk deel van de aangeboden content op internet is waarschijnlijk niet afkomstig van tandartsen of tandheelkundige opleiders. Het doel van dit onderzoek was het evalueren van het gebruik van YouTube als een leerinstrument voor klinische procedures onder derde- en vierdejaars tandheelkundestudenten.

Een meerkeuzevragenlijst werd verspreid onder derde- en vierdejaars tandheelkundestudenten aan 5 universiteiten in de Verenigde Staten. De vragen betroffen: demografische informatie, gebruik YouTube in het algemeen, gebruik van YouTube om klinische procedures te leren, het delen van YouTube-filmpjes en de validiteit van de filmpjes.

Data werden verzameld onder 470 studenten met een respons percentage van 28,3%. De leeftijd varieerde van onder de 23 tot boven de 50 jaar. Van de respondenten vond 59% het gebruik van YouTube-filmpjes over klinische procedures leerzaam, 89% zou graag zien dat hun faculteit dergelijk hulpmateriaal zelf online aanbiedt. Er werd geen verschil tussen de instituten gevonden. Wel maakten derdejaars vaker gebruik van YouTube dan vierdejaars. Alhoewel het gebruik van YouTube voor klinische procedures hoog was, was 36% van de studenten onzeker over het evidence-based gehalte van de filmpjes.

Beeld: Bloomicon/Shutterstock

Conclusie. Aangezien tandheelkundestudenten het internet raadplegen als ondersteuning voor hun curriculum, is het belangrijk de kwaliteit van het aangeboden materiaal te analyseren. De gevonden resultaten suggereren dat er een behoefte is aan door tandheelkunde opleidingen ontwikkelde evidence-based instructiefilmpjes als toevoeging aan het bestaande klinisch onderwijs.

Bron

Burns LE, Abbassi E, Qian X, Mecham A, Simeteys P, Mays KA. YouTube use among dental students for learning clinical procedures: a multi-institutional study. J Dent Educ 2020; 84: 1151-1158.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog