× ABONNEREN

Het imago van de tandarts. Herhaalt de geschiedenis zich?

Door op 06-06-2014

Elke generatie ziet zichzelf graag als uniek en meent dat de omstandigheden waaronder men leeft en werkt ook uniek zijn. Deze opvatting gaat voor de tandheelkunde grotendeels niet op. Twee vragen die nu actueel zijn waren vroeger ook onderwerp van discussie. Dit is in de eerste plaats of de tandheelkunde vooral gezien moet worden als een vak waarin de vaardigheid en bekwaamheid centraal staan, of als een medisch vakgebied waarin (ook) de wetenschap centraal staat. De tweede vraag die zowel vroeger als nu gesteld wordt is of een tandarts voornamelijk gezien wordt als een koopman danwel als een hulpverlener. Beide vragen zijn uiterst belangrijk voor het imago van tandartsen en indirect misschien ook voor het voortbestaan van de beroepsgroep. Het antwoord op deze vragen bepaalde immers zowel vroeger als nu het imago van tandartsen en de mate waarin de overheid vond dat tandartsen vervangen kunnen worden door lager opgeleide niet-tandartsen. Daarom verdient het aanbeveling om op deze vragen een duidelijk antwoord te formuleren. Mogelijk kunnen de antwoorden die in het verleden op dezelfde vragen gegeven zijn hierbij behulpzaam zijn.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje