× ABONNEREN

Het krachtenspel van kronen en bruggen in het occlusiesysteem, mede in relatie tot het orofaciale systeem

  • Reacties (0)

Samenvatting

Noodzakelijk is kennis over de mechanische gevolgen van anatomische reductie, de adaptatiemogelijkheden, de reservecapaciteiten, de compensatiemechanismen en de mechanische aspecten van herstel of verhoging van het functieniveau van het occlusiesysteem.

Een niet goed functionerend occlusiesysteem heeft negatieve gevolgen voor het functieniveau van het orale systeem en het orofaciale systeem. Zuiver mechanisch gezien heeft een beperkte anatomische reductie van het occlusiesysteem beperkte gevolgen voor het functieniveau omdat er diverse vormen van adaptatie, reservecapaciteit en compensatie zijn. Na verlies van (delen van) gebitselementen kan een occlusiesysteem echter zodanig anatomisch zijn gereduceerd dat herstel van het functieniveau nodig is, bijvoorbeeld met al dan niet implantaatgedragen kronen en bruggen. De mechanische belastbaarheid van een intact gebitselement en van eenzelfde type gebitselement dat na aantasting is gerestaureerd met een gegoten kroon is niet essentieel verschillend. Bij bruggen ligt dit anders omdat de mechanische belasting wordt gereguleerd via de mechanoreceptoren in de parodontale ligamenten van de gebitselementen. Deze regulering wordt verstoord bij een tekort aan of, in geval van implantaten, de afwezigheid van mechanoreceptoren. Of dit tot merkbare problemen leidt, is niet bekend.

Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Lees verder

Meer lezen? Log in of word abonnee