× ABONNEREN

Het lipcarcinoom

Lipcarcinomen ontstaan vanuit het slijmvliesepitheel van het lippenrood en betreffen vrijwel altijd een plaveiselcelcarcinoom. Kanker van de lip ontstaat vooral in de onderlip en komt veel vaker bij mannen dan bij vrouwen voor. Als belangrijkste oorzakelijke factoren worden langdurige, cumulatieve blootstelling aan zonlicht en roken beschouwd. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 190 nieuwe plaveiselcelcarcinomen van de lip geregistreerd. Lipcarcinomen zijn meestal gemakkelijk te herkennen en kunnen daarom in een vroeg stadium worden gediagnosticeerd. De prognose van een behandeld plaveiselcelcarcinoom van de lip is, mits in een vroeg stadium gediagnosticeerd, goed. Klinische beoordeling en zo nodig palpatie van de lip behoort een onderdeel te zijn van het tandheelkundig onderzoek. In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de klinische en diagnostische aspecten, alsmede van de behandeling van het lipcarcinoom.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje