× ABONNEREN

Het nemen van beslissingen in de cariologie

Bij het uitvoeren van een mondonderzoek, het bestuderen van röntgenfoto’s en het opstellen van behandelingsplannen neemt een tandarts veel beslissingen. De tandarts zou genomen beslissingen moeten kunnen expliciteren. Hierbij kunnen beslisbomen en besliskundige analyses een belangrijke rol spelen. Daarbij wordt de kans op juiste en onjuiste diagnoses vermenigvuldigd met de waarde die bijvoorbeeld de patiënt aan de uiteindelijke behandelbeslissing geeft (utiliteit). Uitvoering van de behandeloptie met de hoogste productwaarde van kans maal utiliteit (verwachte utiliteit) ligt het meest voor de hand. Complexe beslissingen, zoals de bepaling van het cariësrisico van een individu of de diagnostiek van botafwijkingen, worden momenteel reeds aangeboden in de vorm van computertoepassingen. Ook een eerste programma, waarbij de computer zelfstandig cariëslaesies vanaf bitewing-opnamen diagnosticeert, is inmiddels beschikbaar. Het gebruik van besliskundige analyses in de praktijk zal naar verwachting pas toenemen als deze analyses zijn geïmplementeerd in de praktijkadministratiepakketten.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje