× ABONNEREN

Het ‘netwerk’ van interdentale hulpmiddelen

Parodontologie

Door op 07-09-2018

Bij een netwerkmeta-analyse wordt de relatieve efficiëntie van producten gebruikt voor vergelijking: als product A beter is dan product B en product B beter dan product C, moet product A ook beter zijn dan product C. Hiermee kunnen middelen met elkaar worden vergeleken zonder direct onderzoek. Recent verscheen er een netwerk meta-analyse over interdentale hulpmiddelen. Na een zoekstrategie werden 22 artikelen geselecteerd. Hierin werden 8 producten beschreven die naast het poetsen konden worden gebruikt voor het reinigen van de interdentale ruimten. Uit de analyse kwam naar voren dat de het advies om flosdraad te gebruiken niet leidde tot een substantiële reductie van gingivitis. Verder bleek dat interdentale ragers en de monddouche ten opzichte van de andere producten hoog scoorden op de reductie van de bloedingsscore.

Dit sluit aan bij de aanbevelingen uit 2015 van de Europese Vereniging voor Parodontologie (EFP). Op basis van de workshop over preventie maakten zij diverse praktijkrichtlijnen. In een daarvan wordt geschreven dat interdentale ragers het effectiefste hulpmiddel zijn mits de approximale ruimte het toelaat en ze a-traumatisch kunnen worden gebruikt. De auteurs van de netwerkanalyse gaven aan dat het verkiezen van een enkel product als ‘gouden standaard’ niet mogelijk was omdat de effectiviteit afhankelijk is van gebruiksgemak, gebruiksinstructie, de lokale anatomie en de parodontale situatie. Bovendien gaven de auteurs aan dat daadwerkelijk voordeel op patiëntniveau uit de geïncludeerde onderzoeken naar voren komt. Dit omdat de effecten alleen betrekking hebben op uitkomstmaten die het ziektebeeld beschrijven zoals bloedingsscore en plaque, terwijl dit maar heel beperkt informatie geeft over wat de patiënt belangrijk acht.

Een punt van kritiek is dat onderzoek is gedaan tot april 2015, voor systematisch literatuuronderzoek is dat niet up-to-date. Er zijn diverse nieuwe artikelen verschenen die zouden passen in de analyse.

Conclusie. Zeker met het op de markt komen van nieuwe producten zoals softpiks en airfloss en reeds verschenen onderzoek over deze producten zou de uitkomst van de analyse kunnen veranderen. Let op, raak als practicus niet verstrikt in het netwerk van interdentale hulpmiddelen!

Bron

Kotsakis GA, Lian Q, Ioannou AL, Michalowicz BS, et al. A network meta-analysis of interproximal oral hygiene methods in the reduction of clinical indices of inflammation. J Periodontol. 2018; 89: 558-570.

Informatie

Auteur(s) D.E. Slot
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 7 september 2018
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 125 - editie 9 - september 2018; 481-482

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje