× ABONNEREN

Het nieuwe klachtrecht in de praktijk

 • Inleiding
 • Wat bracht de WKKGZ voor nieuws?
 • Waar gingen de klachten bij de KNMT over in 2016 en in 2017?
 • Cijfers Klachtenservice KNMT 2017
 • Cijfers SGIM over 2017
 • Afname aantal tuchtzaken?
 • Conclusie
 • Literatuur
 • Verantwoording

Samenvatting

De meeste patiënten die een officiële klacht tegen een tandarts in dienen doen dit via het klachtrecht. Dit klachtrecht is per 1 januari 2017 ingrijpend gewijzigd, met als doel de klachtenregeling meer laagdrempelig te maken en de patiënt een financiële genoegdoening te verschaffen. In deze bijdrage is voor de klachtenservice waarbij de meeste tandartsen zijn aan­gesloten, die van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevor­dering der Tandheelkunde, nagegaan in hoeverre de mogelijkheid tot schade­vergoeding een aanzuigende werking heeft gehad. Daarnaast is bezien of de regeling laagdrempeliger is geworden. Tot slot zou, wanneer het klachtrecht aantrekkelijker wordt, mogen worden verwacht dat er minder klachten bij de tuchtrechter zouden worden ingediend. Daarom is het aantal tuchtklachten over 2016 vergeleken met de cijfers over 2017.

Auteursinformatie

 • W.G. Brands, J.M. van der Ven, S.G.R. Banus
 • Uit de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
 • Datum van acceptatie: 2 augustus 2018
 • Adres: mr. dr. W.G. Brands, KNMT, Orteliuslaan 750, 3505 HC Utrecht
 • w.brands@knmt.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje