× ABONNEREN

Het niveau van de mondgezondheid en mondverzorging van patiënten met het syndroom van Sjögren

 • Inleiding
 • Materiaal en methode
 • Resultaten
 • Discussie
 • Conclusie
 • Literatuur
 • Dankwoord

Samenvatting

Het syndroom van Sjögren, dat onder andere wordt gekenmerkt door monddroogheid, kan gepaard gaan met een verhoogde kans op cariës en orale infecties. In een groep van 50 patiënten met het syndroom van Sjögren werden de mondgezondheid en het niveau van de mondverzorging onderzocht. Deze bevindingen werden afgezet tegen een groep van 61 gezonde personen. Aantasting van de cervicale regio van de gebitselementen werd veel vaker gezien bij patiënten met het syndroom van Sjögren dan bij de controlepersonen (p < 0,001). Bovendien besteedden patiënten met het syndroom van Sjögren meer aandacht aan hun mondzorg. Dit uitte zich onder andere in het frequenter gebruik van interdentale reinigingsmiddelen (p = 0,004) en fluoridemondspoelingen (p < 0,001). Aanbevolen wordt dat tandartsen en mondhygiënisten hun patiënten vaak zien, bijvoorbeeld driemaandelijks, vanwege onder andere het verhoogde risico op het ontwikkelen van cariës.

 

 

Auteursinformatie

 • B. Bootsma1*, E. de Gier1*, S. Oort2, K. Delli2, A. Vissink2
 • Uit 1de Hanzehogeschool Groningen van het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde en 2de afdeling Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen/Rijksuniversiteit Groningen. *Beide auteurs hebben in gelijke mate bijgedragen
 • Datum van acceptatie: 1 november 2019
 • Adres: mw. dr. K. Delli, UMC Groningen, Postbus 30001, 9700 RB Groningen
 • k.delli@umcg.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje