× ABONNEREN

Het plaatsen van implantaten bij patiënten die bisfosfonaten gebruiken

In toenemende mate worden tandartsen geconfronteerd met patiënten die bisfosfonaten krijgen toegediend bij bepaalde botaandoeningen, hypercalciëmie en botmetastasen van solide tumoren. Een bijwerking van het gebruik van bisfosfonaten is osteonecrose van de kaak. De aandoening komt vooral voor bij intraveneus toegediende bisfosfonaten en in veel mindere mate bij oraal gebruik. De vraag is of implantaten kunnen worden geplaatst bij patiënten die bisfosfonaten gebruiken. Uit literatuuronderzoek blijkt dat de kans op osteonecrose van de kaak en verlies van implantaten niet is verhoogd wanneer implantaten binnen 3 jaar na het starten van medicatie met orale bisfosfonaten worden geplaatst. Na deze periode is er mogelijk een gering verhoogde kans op complicaties. De kans op het optreden van complicaties is groter bij patiënten die intraveneuze bisfosfonaten krijgen toegediend en wordt daarom ontraden.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje