× ABONNEREN

Het samen voorkomen van een dubbeltand en een boventallig gebitselement

Door op 01-08-2005

Een achtjarige jongen werd vanwege een dubbeltand verwezen naar de afdeling Orthodontie van een academisch ziekenhuis. Het klinisch en het radiologisch onderzoek toonden aan dat naast de dubbeltand ter hoogte van het gebitselement 21, het gebitselement 22 normaal in eruptie was. Bovendien was er een boventallige centrale incisief aangelegd in het bovenfront tussen de gebitselementen 11 en 12. Als behandeling werd extractie van de dubbeltand uitgevoerd en de boventallige incisief getransplanteerd naar de extractie -alveole. Bij het vervolgonderzoek bleek dat vanuit de kroonpulpa een progressieve, apicaalwaartse obliteratie optrad met behoud van de vitaliteit van het gebitselement. De wortelafvorming verliep voorspoedig. Tot slot wordt in dit artikel een literatuuroverzicht gegeven van het ontstaan en de behandeling van dubbeltanden en van de toepassing van autotransplantatie.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje