× ABONNEREN

Het teamconcept, vrijheid blijheid?

De inzet van paramedici kan ondernemende tandartsen en paramedici grote kansen bieden. Zij dienen echter niet te vergeten dat de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) allerminst een ongeclausuleerde mogelijkheid tot overdracht van taken biedt, omdat deze wet nauwe grenzen stelt aan de mogelijkheden van verschillende tandheelkundige hulpverleners. Uit een verkennend onderzoek onder 55 tandartsen en 49 kindertandverzorgenden blijkt nu dat men nogal vrijmoedig omgaat met de eisen van de Wet BIG, vooral wat de eis van bekwaamheid betreft. De uitkomsten van dit onderzoek liggen op een verontrustende manier op een lijn met de resultaten van ander onderzoeken naar de kennis van wetgeving onder tandartsen en hun bereidheid tot implementatie ervan. Wanneer tandartsen en paramedici zich zo weinig gelegen laten liggen aan deze grenzen zoals gemeld in het gepresenteerde onderzoek, zal een steeds grotere groep tandheelkundige zorgverleners de kans lopen kennis te maken met de zeer zware sancties die de wet oplegt in geval van ongewenste overdracht van taken.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje