× ABONNEREN

Het veranderende beeld van de beroepsuitoefening

Door op 01-03-2006

Het beroep van tandarts had oorspronkelijk vooral technische en curatieve aspecten. Thans staat de zorg voor de patint centraal.De zorg is gericht op het in stand houden van mondgezondheid over langere tijd door preventie en wanneer nodig door curatie.Hiermee wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de gezondheid en het welbevinden van de mens. De verandering in de beroepsuitoefening voltrekt zich niet vanzelfsprekend omdat een veelheid van factoren de beroepsuitoefening benvloedt. Deze factoren zijn: inhoudelijke ontwikkelingen, technologische vooruitgang, wetgeving en overheidsbeleid, organisatorische veranderingen en bepaalde kenmerken van mondzorgverleners.De zich ontwikkelende verandering gaat gepaard gaat met onzekerheid en blijkt moeilijk beheersbaar.Door de genoemde ontwikkeling ontstaat een ander beeld van de beroepsuitoefening en vinden aanpassingen plaats rondom de beroepsuitoefening.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje