× ABONNEREN

Het welbevinden van tandartsen na een klachtenprocedure

 • Inleiding
 • Materiaal en methoden
 • Resultaten
 • Discussie
 • Conclusie
 • Literatuurlijst
 • Verantwoording

Samenvatting

Bekend is dat een klacht van een patiënt voor tandartsen impact kan hebben op hun welbevinden. Maar over de aard en de omvang daarvan is weinig bekend. Om hierop meer zicht te krijgen is in 2013 een anonieme schriftelijke enquête uitgevoerd onder 955 tandartsen en tandartsspecialisten, van wie in de periode medio 2008 tot en met april 2013 een klacht is afgehandeld via de KNMT-klachtenregeling. In totaal deden er 413 (43%) van hen aan het onderzoek mee. Van de ondervraagden meldde 71% dat de klacht heeft doorgewerkt in hun persoonlijke beroepsuitoefening. Bij 52% was dat (ook) het geval voor hun houding ten opzichte van collega’s en patiënten en bij 60% (ook) voor de mentale of fysieke gesteldheid. Alles bijeengenomen gaf 68% aan last te hebben gehad van onprettige gevoelens en meldde 75% dat de behandelrelatie met de klager (patiënt) als gevolg van de klacht is beëindigd.

Auteursinformatie

 • J.J.M. Bruers (1, 2), B.A.F.M. van Dam (2), R. Gorter (1), M.A.J. Eijkman (1)
 • Uit (1)de afdeling Conserverende en Preventieve Tandheelkunde van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en (2)de afdeling Onderzoek en Informatievoorziening van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT) in Nieuwegein
 • Datum van acceptatie: 20 juni 2014
 • Adres: prof. dr. J.J.M Bruers, postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein
 • j.bruers@knmt.nl; j.bruers@acta.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje