× ABONNEREN

Hoe effectief is Blue®m?

  • Achtergrond van de vraagstelling
  • Antwoord uit de literatuur
  • Discussie
  • Literatuur
  • Dankwoord

Samenvatting

Mondverzorgingsproducten met actieve zuurstof, zoals Blue®m, kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van de dagelijkse mondverzorging. De vraag is welk bewijs er op dit moment beschikbaar is over de effectiviteit van Blue®m. In PubMed werden 1 gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek en 1 samenvatting van een onderzoek gevonden waarin een Blue®m product werd onderzocht. Tevens waren er op website van Blue®m casusonderzoeken te vinden die alle niet voldeden aan de CARE-criteria voor het beschrijven van casusonderzoek. Na analyse van het wetenschappelijke artikel en een kortdurend uitgevoerd pilotonderzoek kan worden geconcludeerd dat er op dit moment geen bewijs is dat Blue®m mondverzorgingsproducten effectiever zijn dan andere mondverzorgingsproducten.

Auteursinformatie

Auteursinformatie

  • V.R.Y. Hollaar1, B.W.M. van Swaaij1, H. Aardenhout2, J.W.M. Hoekstra3
  • Uit 1de Opleiding Mondzorgkunde, van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in Nijmegen, 2de Tandartsen Praktijk Aardenhout in Fijnaart en 3de Opleiding Tandheelkunde van het Radboudumc in Nijmegen
  • Datum van acceptatie: 29 november 2019
  • Adres: mw. dr. V.R.Y. Hollaar, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Philips van Leydenlaan 25, 6525EX Nijmegen
  • vanessa.hollaar@han.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje