× ABONNEREN

Hoe gaan tandartsen in de praktijk om met rechten van patiënten?

Door op 01-05-2001
Verschillende rechten van patiënten zijn vastgelegd in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst. Dit artikel beschrijft hoe tandartsen met deze rechten omgaan. Er werd aan 806 tandartsen, at random getrokken uit de bestanden van de NMT, een vragenlijst toegestuurd; 41,6% stuurde deze terug. Uit de resultaten blijkt dat het omgaan met rechten van de patiënt nog niet verloopt zoals dit idealiter het geval zou moeten zijn. Zo heeft ruim een derde van de respondenten wel eens te maken gehad met klachten van patiënten over gebrek aan informatie. Het gevolgd hebben van nascholing op het gebied van de tandarts-patiëntcommunicatie blijkt samen te hangen met een verbeterde omgang met een aantal rechten van de patiënt. Verwarring over hoe concreet invulling gegeven moet worden aan de plichten waaraan een tandarts binnen een behandelingsovereenkomst moet voldoen, zou ten grondslag kunnen liggen aan het gebrek aan naleving van de rechten van de patiënt.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje