× ABONNEREN

Hoe goed zijn cariësrisicomodellen?

Cariologie

Door op 10-01-2020
  • Bron
  • Reacties (0)

Het bepalen van het cariësrisico bij een patiënt is een belangrijk onderdeel van de weefselsparende tandheelkunde. Het zorgt voor toegesneden preventieve maatregelen en vervolgafspraken. Er zijn een aantal cariësrisicomethoden (CRM) ontwikkeld. Het systematisch uitgevoerde literatuuronderzoek had tot doel na te gaan of de CRM’s inderdaad in staat waren het cariësrisico aan de hand van de cariëssituatie vast te stellen en of de CRM’s de toename van carieuze laesies konden voorspellen.

Uit 3 databestanden werden uiteindelijk 32 publicaties geïncludeerd: 15 cohort- en 17 retrospectieve onderzoeken die de CRM’s Cariogram, CAMBRA, PreVisser, NUS-CRA en CAT hadden gebruikt. De Cariogram werd in het overgrote deel van de relatieonderzoeken gebruikt: 17 om het cariësrisico bij kinderen en 14 om dat bij volwassenen te bepalen. De resultaten lieten in de meeste gevallen een significante relatie tussen de cariësprevalentie en -ernst en de uitkomst van de Cariogram zien. Ook voor het voorspellen van de toename van carieuze laesies bij kinderen en volwassenen werd de Cariogram het vaakst gebruikt (14 uit 17 onderzoeken). Bij 7 van deze onderzoeken konden sensitiviteit en specificiteit van de voorspellende waarde van Cariogram worden berekend. Sensitiviteit varieerde van 41% (laag) tot 52% (minder laag) en specificiteit varieerde van 71% tot 88%. De betrouwbaarheid van Cariogram verschilde voor de verschillende cariësrisico-uitgangspunten maar was over het algemeen onvoldoende hoog.

Conclusie. Het wetenschappelijke bewijs van CRM’s, zelfs voor de vaak toegepaste Cariogram, om het cariësrisico te bepalen en te voorspellen is beperkt. De CRM’s hebben een gering betrouwbaarheidsniveau.

Bron

Cagetti MG, Bontà G, Cocco F, Lingstrom P, Strohmenger L, Campus G. Are standardized caries risk assessment models effective in assessing actual caries status and future caries increment? A systematic review. BMC Oral Health 2018; 18: 123.

Lees verder

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) J.E. Frencken
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 10 januari 2020
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 127 - editie 1 - januari 2020; 59-60

Download bij dit artikel