× ABONNEREN

Hoge prevalentie secundaire cariës bij hoog cariësrisico

Door op 04-12-2015

Kindertandheelkunde

In een retrospectief onderzoek bij kinderen (gemiddelde leeftijd 6,6 ± 2,2 jaar) met een hoog cariësrisico (gemiddelde dmft 5,66 ± 3,9) werd de levensduur van composiet­restauraties in de tijdelijke dentitie geëvalueerd. Tevens werd nagegaan wat de invloed is van leeftijd, geslacht, de behandelend mondzorgverlener, type gebitselement, het gebruik van rubberdam, de grootte van de restauratie en het gebruikte materiaal op de levensduur van de restauratie. Daartoe werden de patiëntgegevens geanalyseerd van 667 kinderen die tussen 2004 en 2012 op de afdeling Kindertandheelkunde van een universiteit waren behandeld. Behandelingen uitgevoerd onder sedatie of algehele anesthesie werden niet in het onderzoek betrokken. In totaal betrof het 2.388 restauraties vervaardigd met diverse composietmaterialen en/of -systemen die ten minste over een periode van een half jaar konden worden geëvalueerd. Gemiddeld vond de beoordeling plaats na 1,7 jaar.

De overleving van de composietrestauraties na 2 jaar was ongeveer 75%. Na 5,5 jaar was de overleving nog maar 50%. Restauraties in incisieven deden het significant slechter dan restauraties in cuspidaten en molaren (p = 0,02). Hetzelfde kan worden gezegd van klasse II-restauraties versus klasse I-restauraties (p = 0,005), restauraties van kinderen jonger dan 6 jaar versus kinderen van 6 jaar of ouder (p < 0,001), minder ervaren mondzorgverleners versus meer ervaren mondzorgverleners (p = 0,002), restauraties aangebracht zonder rubberdam versus restauraties aangebracht met rubberdam (p = 0,02) en toepassing van total etch versus een zelfetsende systeem (p = 0,02). Meer dan de helft van de mislukte restauraties faalde door secundaire cariës. De kritische periode voor het optreden van secundaire cariës is 2 jaar na restauratie. Niet vermeld werd dat het onderscheid tussen primaire en secundaire cariës klinisch niet scherp is te trekken. Belangrijk is dat dit onderzoek opnieuw laat zien dat restaureren onvoldoende bijdraagt aan de mondgezondheid van cariësactieve kinderen.

Bron

Bücher K, Metz I, Pitchika V, Hickel R, Kühnisch J. Survival characteristics of composite restorations in primary teeth. Clin Oral Investig 2015; 19: 1653-1662.

Informatie

Auteur(s) R.J.M. Gruythuysen
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 4 december 2015
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 122 - editie 12 - december 2015; 693

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje