× ABONNEREN

Hoog fluoridegehalte onderlaag stimuleert afzetting tertiair dentine

Cariologie

Door op 03-02-2017

Bij toepassing van een onderlaag in een diepe caviteit is naast antibacteriële eigenschappen en biocompatibiliteit een remineraliserende potentie van belang. In een in vivo-onderzoek werd nagegaan hoe de pulpa reageert op 2 producten met een hoog fluoridegehalte die worden toegepast bij indirecte overkapping van diepe cariëslaesies: zilverdiaminefluoride gemengd met zinkoxide (SDF) en Fuji Type VII™ glasionomeercement. Daartoe werden bij 9 jonge individuen diepe klasse V-preparaties vervaardigd in 4 premolaren die op de nominatie stonden voor extractie om orthodontische redenen. Er werd zo diep geprepareerd dat de pulpa roze doorschemerde, maar een expositie werd voorkomen. In 3 caviteiten werden achtereenvolgens SDF, glasionomeercement en calciumhydroxide geappliceerd. De premolaar met de vierde preparatie diende als controle. De caviteiten werden daarna gerestaureerd met het tijdelijke vulmateriaal Cavit™. Extractie vond plaats 6 weken later, gevolgd door histopathologisch onderzoek om de reactie van de pulpa te bepalen.

De resultaten werden statistisch geanalyseerd met de chi-kwadraattest. Een ontstekingsreactie werd bij geen enkele groep waargenomen. In significant meer preparaten van de SDF- en glasionomeercement-groep werd afzetting van tertiaire dentine waargenomen in vergelijking met de controlegroep (p < 0,05). Geen significant verschil in de afzetting van tertiaire dentine werd geconstateerd tussen de proefgroepen onderling (p > 0,05).

Geconcludeerd wordt dat het onderzoek het tertiaire dentine inducerende vermogen van zilverdiaminefluoride en Type VII glasionomeercement alsook de biocompatibiliteit van deze materialen heeft aangetoond. Niet wordt vermeld dat er geen overeenstemming in de onderzoeksliteratuur is over de noodzaak van het aanbrengen van een onderlaag in diepe caviteiten.

Bron

  • Korwar A, Sharma S, Logani A, Shah N. Pulp response to high fluoride releasing glass ionomer, silver diamine fluoride, and calcium hydroxide used for indirect pulp treatment: an in vivo comparative study. Contemp Clin Dent 2015; 6: 288-292.

Informatie

Auteur(s) R.J.M. Gruythuysen
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 3 februari 2017
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 124 - editie 2 - februari 2017; 103

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje