× ABONNEREN

Hora est 3. Ontwikkeling van zachte weefsels rond een implantaat in de esthetische zone

Door op 08-07-2016
  • Inleiding
  • Het promotieonderzoek
  • Conclusie
  • Literatuur
  • Verantwoording

Samenvatting

Een gerandomiseerd klinisch onderzoek werd uitgevoerd om vast te stellen of veranderingen in de vorm van de implantaatopbouw (abutment) kunnen leiden tot een betere kwaliteit van de peri-implantaire mucosale weefsels op de parameters aanhechtingssterkte, stabiliteit, papilvorming en behoud van bothoogte. Er werden 29 patiënten geïncludeerd. Bij hen werden 2 niet aan elkaar grenzende ontbrekende gebitselementen in de esthetische zone vervangen door endossale implantaten. Daarna werden een controle- (conventionele) en een experimentele (met een additionele uitholling van 0,5 mm diepte) abutment geplaatst. Na 6 weken en na 1 jaar werd het effect van de 2 verschillende abutments gemeten op genoemde parameters. Daarnaast werden de tevredenheid van patiënten en tandartsen over het mucogingivale resultaat vergeleken. Het bleek dat de 2 abutments geen significant verschillend effect op de mucogingivale esthetiek opleverden. Uit aanvullend vergelijkend onderzoek tussen Kaukasische en Indiase individuen werd geconcludeerd dat het gingivale biotype het beste kwantitatief kan worden bepaald.

Auteursinformatie

  • R.C. Patil
  • Uit de afdeling Orale Functieleer van het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde van de Rijksuniversiteit Groningen
  • Datum van acceptatie: 24 mei 2016
  • Adres: dr. R.C. Patil, CTM/RUG, Antonius Deusinglaan 1, 9713 AV GRONINGEN
  • r.c.patil@umcg.nl; ranadeeppatil@gmail.com

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje