× ABONNEREN

Hora est 7. Is positiviteit het geheime ingrediënt? Cariës, overgewicht en probleemgedrag bij kinderen: de rol van ouders en het gezin

Door op 04-11-2016
  • Inleiding
  • Het promotieonderzoek
  • Conclusie
  • Literatuur

Samenvatting

In dit promotieonderzoek werden met behulp van interviews, vragenlijsten en observaties van ouder-kind interacties verbanden tussen opvoeding en gezinsfunctioneren enerzijds en mondgezondheid van kinderen anderzijds gemeten. De onderzoeksgroepen bestonden uit kinderen met en zonder cariës en met verschillende sociaaleconomische achtergronden. Uit de analyses kwam een uitgesproken en significant verschil naar voren tussen kinderen met en kinderen zonder cariës betreffende opvoeding en ouder-kind interactie. Positieve opvoedvaardigheden, zoals positieve betrokkenheid, positieve bekrachtiging en probleemoplossend vermogen, werden minder vaak gezien bij kinderen met cariës. Het onderzoek liet ook zien dat kinderen van ouders die als opvoedstijl een dwingende en strenge manier van disciplineren hadden, gecombineerd met het uiten van weinig warmte, een grotere kans hadden op het ontwikkelen van cariës. Er bestond geen relatie tussen een ongezonde Body Mass Index (BMI) en de aanwezigheid van cariës. Er werd een significante relatie tussen gedragsproblemen en de aanwezigheid van cariës bij kinderen gevonden, die wellicht kan worden verklaard door een onderliggende invloed van de gemeten gezinsfactoren.

Auteursinformatie

  • M. de Jong-Lenters
  • Uit de afdeling Cariologie, Endodontolgie en Pedodontologie van het ­Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam
  • Datum van acceptatie: 22 september 2016
  • Adres: mw. dr. M. de Jong-Lenters, ACTA, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam
  • m.lenters@acta.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje