× ABONNEREN

Hypomineralisatie bij incisieven en molaren: index en behandelplanning

Kindertandheelkunde

Door op 05-10-2018

Molar Incisor Hypomineralisatie (MIH) omvat ontwikkelingsstoornissen in het glazuur met als gevolg verkleuringen en verhoogde kans op breuk. De prevalentie is tussen de 3 en 44%. Hypersensibiliteit heeft invloed op eet- en drinkgedrag, mondhygiëne en restauratieprocedures, maar was tot op heden niet meegenomen in indices en beoordelingscriteria. De ernst van de aantasting kent vele variaties. Behandeling van kinderen met MIH speelt een steeds grotere rol. Het doel van de Würzburg MIH werkgroep was een nieuwe gemakkelijk te gebruiken index voor de behandeling van MIH te ontwikkelen, met daarbij de beoordeling van de hypersensibiliteit. Een internationale MIH werkgroep ontwikkelde een nieuwe MIH-index met een epidemiologisch screeningsprocedure voor de behandelnoodzaak (TNI: Treatment Need Index) van MIH (MIH-TNI) en tegelijkertijd voor de screening en monitoring van MIH-patiënten in de algemene praktijk. De MIH-TNI beoordeelt in het bijzonder de aantasting van het gebitselement in combinatie met hypersensibiliteit en vormt een basis voor de beoordeling van de MIH-problematiek bij de individuele patiënt en voor het behandelplan. Tegelijkertijd is deze index de basis voor verder onderzoek omtrent de besluitvorming rond MIH-behandeling.

Conclusie. Na de validering van de MIH-NTI is het mogelijk een behandeling van MIH te standaardiseren. Met de MIH-TNI zou het mogelijk moeten de situatie zowel bij individuen als bij grotere groepen gestandaardiseerd te onderzoeken.

Bron

Steff en R, Krämer N, Bekes K. The Würzburg. MIH concept: the MIH treatment need index (MIH TNI) : A new index to assess and plan treatment in patients with molar incisior hypomineralisation (MIH). Eur Arch Paediatr Dent. 2017; 18: 355-361.

Informatie

Auteur(s) D.L. Gambon
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 5 oktober 2018
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 125 - editie 10 - oktober 2018; 549-555

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje