× ABONNEREN

Iatrogene schade door restauratie van approximale vlakken

Cariologie

Door op 09-06-2017

Het doel van dit longitudinaal onderzoek was om na te gaan of en zo ja, in welke mate het plaatsen van een approximale composietrestauratie de kans op cariës van het aangrenzende vlak (CR-groep) vergroot. Daartoe werd van 4.030 restauraties in de (pre)molaarstreek nagegaan of ze konden worden geselecteerd voor een split-mouth-­onderzoek waarbij de cariësontwikkeling van aangrenzende approximale vlakken werd vergeleken met de cariësontwikkeling aan de contralaterale zijde bij approximale vlakken zonder aangrenzende restauratie (controlegroep). Uiteindelijk werden 193 patiënten (leeftijd: 15 ± 3,4 jaar) geselecteerd die aan het gestelde criterium voldeden. De cariësontwikkeling werd gemiddeld bijna 5 jaar gevolgd. De beoordeling van de vlakken vond plaats op basis van de beschikbare klinische en röntgenologische data van de patiënten.

Aan het einde van de observatieperiode bleek in de CR-groep 41% gaaf te zijn en in de controlegroep 67%, een significant verschil (p < 0,001). In de bovenkaak was de kans op het ontstaan van dentinecariës in de CR-groep groter dan in de onderkaak (p < 0,01). In de CR-groep werd het aangetaste tandvlak significant vaker gerestaureerd (17%) dan in de controlegroep (3%) (p < 0,05). De resultaten komen overeen met de resultaten van een vergelijkbaar onderzoek bij de toepassing van amalgaam als restauratiemateriaal.

Geconcludeerd kan worden dat de cariësincidentie bij approximale vlakken grenzend aan een nieuw geplaatste approximale restauratie aanzienlijk hoger is in vergelijking met een contralateraal oppervlak zonder een aangrenzende restauratie. Aangrenzende approximale vlakken in de bovenkaak hadden een verhoogd risico voor cariës tot in het dentine. Het zou interessant zijn om na te gaan of in het melkgebit dit type cariës kan worden vermeden door toepassing van de Niet-Restauratieve Caviteitsbehandeling.

Bron

  • Skudutyte-Rysstad R, Tveit AB, Espelid I, Kopperud SE. Posterior composites and new caries on adjacent surfaces - any association? Longitudinal study with a split-mouth design. BMC Oral Health 2016; 16: 11.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje