× ABONNEREN

Identificatie cariësrisico op 2-jarige leeftijd

Sociale tandheelkunde

Door op 04-01-2019

De meeste kinderen in Noorwegen en veel andere landen worden niet voor hun derde jaar tandheelkundig onderzocht. Klinische data zijn dan ook nauwelijks voorhanden. In de weinige onderzoeken die er zijn, wordt een cariësprevalentie van rond de 10% gerapporteerd. Vroegtijdige identificatie van het cariësrisico is echter essentieel en klinische data dienen dan ook eerder te worden verzameld. De belangrijkste doelstelling van dit onderzoek was het beschrijven van de aanwezigheid van plaque, cariës en mondgezondheidsgedrag bij 2-jarigen en het volgen van deze kinderen gedurende 3 jaar.

De onderzoekspopulatie bestond uit 392 kinderen, van wie er 211 3 jaar lang konden worden gevolgd. Op 2-jarige leeftijd werd door de ouders een vragenlijst ingevuld. Data over plaquescore en aanwezigheid van cariës werd uit het patiëntendossier overgenomen. Regressieanalyse werd toegepast om de associatie tussen cariëstoename en achtergrond, plaquescore, cariës en gedragscores op 2-jarige leeftijd te bepalen.

De resultaten lieten zien dat bijna 5% van de 2-jarigen cariës had en ook bijna 5% zichtbare plaque. Meer dan de helft van de kinderen poetste 2 maal per dag. Bij 61% van de kinderen was hiermee begonnen op de leeftijd van 7 maanden of ouder. Van hen consumeerde 16% dagelijks suikerhoudende producten. Niet-westerse kinderen hadden meer cariës, meer plaque en minder gunstig gedrag dan westerse kinderen. Op 5-jarige leeftijd was bij bijna 30% van de kinderen cariës gevonden. Bij deze cariëstoename werd een relatie gevonden met achtergrond, minder dan 2 maal poetsen per dag, gebruik van fluoridehoudende producten, consumptie van suikerhoudende producten en de aanwezigheid van cariës en plaque op 2-jarige leeftijd.

Conclusie. Een klein deel van de onderzochte 2-jarigen had cariës, maar wel in meerdere gebitselementen. Een duidelijk verschil werd gevonden tussen westerse en niet-westerse kinderen. De preventieve zorg gegeven op 2-jarige leeftijd heeft de cariëstoename tussen het tweede en vijfde levensjaar niet kunnen voorkomen.

Bron

Wigen TI, Baumgartner CS, Wang NJ. Identification of caries risk in 2-yearolds. Community Dent Oral Epidemiol 2018; 46: 297-302.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje