× ABONNEREN

Immediaat geplaatste fronttandimplantaten 2. Objectief en subjectief esthetisch behandelresultaat

 • Inleiding
 • Materiaal en methode
 • Resultaten
 • Discussie
 • Conclusie
 • Literatuur

Samenvatting

In dit onderzoek werd het esthetische behandelresultaat geanalyseerd van immediate implantaatplaatsing bij 16 patiënten. Tijdens de implantaatplaatsing werd de ruimte tussen het implantaat en de buccale botlamel opgevuld met een botsubstituut. In het onderzoek werd uitsluitend vervanging van enkelvoudige gebitselementen geïncludeerd; de uiteindelijke kronen werden 3 tot 6 maanden na implantaatplaatsing bevestigd, alle met een individueel vervaardigde implantaatopbouw met een ‘emerging profile’ en implantaatplatform. De postoperatieve esthetiek werd geanalyseerd aan de hand van klinische foto’s en patiënttevredenheidsenquêtes. De objectief behaalde White Esthetic Score en Pink Esthetic Score, met een gemiddelde waarde van respectievelijk 8,4 en 11,8, bereikten een hoge score, hetgeen eveneens gold voor de patiënttevredenheid inzake de behandeling en het behandelresultaat (met een gemiddelde van 8,7). Geconcludeerd kan worden dat immediate implantaatplaatsing, waarbij de buccale ruimte wordt opgevuld met een botsubstituut, in combinatie met een uiteindelijke kroon met een ‘emerging profile’, leidt tot een objectief en subjectief goed esthetisch eindresultaat en een hoge mate van patiënttevredenheid.

Auteursinformatie

 • F.E.J. Graauwmans(1), T.A. Staas(2), E. Groenendijk, G.J. Meijer(1,4)
 • Uit (1)de vakgroep Implantologie & Parodontologie van de afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc in Nijmegen, (2)de Implantologie­verwijspraktijk Staas & Bergmans in ’s-Hertogenbosch, (3)de implantologieverwijspraktijk Implantologie Den Haag en (4)de afdeling Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Radboudumc in Nijmegen
 • Datum van acceptatie: 17 november 2014
 • Adres: prof. dr. G.J. Meijer, Radboudumc, Philips van Leydenlaan 25, 6525 EX Nijmegen
 • Gert.Meijer@radboudumc.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje