× ABONNEREN

Impact van corona-lockdown op het dagelijks mondgezondheidsgedrag van jonge kinderen

  • Inleiding
  • Materiaal en methode
  • Resultaten
  • Discussie
  • Conclusie

Samenvatting

In dit onderzoek werd gekeken naar de mogelijke effecten van de coronacrisis op mondgezondheidsgedrag in Nederlandse gezinnen. Het ging daarbij in het bijzonder over de periode van de lockdown. Tevens werd nagegaan in hoeverre deze effecten verschilden naar opleidingsniveau van de ouders. In totaal vulden 120 ouders van kinderen in de leeftijd 4 en 5 jaar een digitale vragenlijst in over hun gedrag met betrekking tot de mondgezondheid van hun kind. De resultaten lieten zien dat 26% van de ouders tijdens de corona-lockdown het tandenpoetsen ’s ochtends vaker oversloeg, 44% hun kind vaker liet snoepen en 19% hun kind vaker zoete drankjes liet drinken. Daarnaast sloegen hoogopgeleide ouders het tandenpoetsen ’s ochtends vaker over dan laagopgeleide ouders, terwijl laagopgeleide ouders vaker het tandenpoetsen ’s avonds oversloegen. De resultaten van dit onderzoek suggereren dat de corona-lockdown effect heeft gehad op de dagelijkse mondverzorging van jonge kinderen door hun ouders

Auteursinformatie

  • D.A. Verlinden1,3, J.H. Vermaire1,3, S.A. Reijneveld2,3, A.A. Schuller1,3
  • Uit 1het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde en 2de afdeling Gezondheidswetenschappen van de Universitair Medisch Centrum Groningen, en 3de afdeling Child Health van TNO in Leiden
  • Datum van acceptatie: 3 augustus 2020 [Epub ahead of print 20 augustus 2020]
  • Adres: mw. A. Verlinden, Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde/UMC Groningen, Antonius Deusinglaan 1, 9713 AV Groningen
  • d.a.verlinden@umcg.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje