× ABONNEREN

Impact van het coronavirus op de praktijkvoering van de Nederlandse mondzorg

 • Inleiding
 • Materiaal en methode
 • Resultaten
 • Discussie
 • Conclusie
 • Literatuur

Samenvatting

Onder Nederlandse mondhygiënisten en tandartsen werd de impact van de SARS-CoV-2-pandemie op Nederlandse mondzorg­praktijken onderzocht van maart tot juli 2020. Van de 1.700 benaderde mondzorgverleners konden 433 ingevulde vragenlijst worden gebruikt. De resultaten laten zien dat de pandemie ingrijpende impact had op zowel de toegankelijkheid van de mondzorg als de zorgverlening in mondzorgpraktijken. Er werd extra aandacht besteed aan hygiëne en infectiepreventie: de typen persoonlijke beschermingsmiddelen en de werkwijze in de praktijk werden door veel mondzorgverleners aangepast. De bevestigde prevalentie van mondzorgverleners die geïnfecteerd zijn geweest met het virus uit dit onderzoek was 1,6%; tijdens de eerste golf kon echter niet iedereen met klachten zich laten testen. Meer dan de helft van de respondenten schatte in dat er ook met aanvullende maatregelen een verhoogd besmettingsrisico is voor mondzorgverleners tijdens de beroepsbeoefening. De effectiviteit van de verschillende aanvullende maatregelen die in mondzorgpraktijken zijn genomen vanwege COVID-19 is nog onbekend.

Auteursinformatie

 • I.F. Persoon1*, C.M.C. Volgenant1*, M.H. van der Veen1, 3, N.J.M. Opdam4, D.J. Manton5, 6, J.J.M. Bruers2, 7
 • Uit de secties 1Preventieve Tandheelkunde en 2Sociale Tandheelkunde van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), 3de Opleiding Mondzorgkunde van de Hogeschool InHolland in Amsterdam, 4Preventieve en Curatieve Tandheelkunde, afdeling Tandheelkunde, van het RadboudUMC in Nijmegen, de expertisegroepen 5Kindertandheelkunde en 6Cariologie van het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM)/UMC Groningen in Groningen en 7de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) in Utrecht
  * Deze auteurs hebben in gelijke hoeveelheid bijgedragen aan het manuscript.
 • Datum van acceptatie: 11 februari 2021
 • Adres: prof. dr. J.J.M. Bruers, ACTA, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam
 • j.bruers@acta.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje