× ABONNEREN

Impact van narcosebehandeling op mond­gezondheidgerelateerde kwaliteit van leven

Kindertandheelkunde

Door op 05-01-2018

In een prospectief onderzoek in Litouwen werd nagegaan wat de impact van narcosebehandeling was bij 144 kinderen, jonger dan 6 jaar, op de mondgezondheidgerelateerde kwaliteit van leven (OHRQoL) en de mondgezondheid na een half jaar. In het mondonderzoek werd de plaque-index en het dmft bepaald. De OHRQoL werd vastgesteld aan de hand van enquêtes. Voor bepaling van de OHQoL waren de data van 118 patiënten (82%) beschikbaar. Van de kinderen was 15% al eerder onder narcose behandeld, 40% woonde in een stad en 47% had ouders met een hogere opleiding. De scores voor de OHQoL waren significant verbeterd na behandeling (p < 0,001) en dat bleef zo een half jaar na behandeling (p < 0,001). De meeste ouders (55%) gaven aan dat de mondverzorging na de behandeling duidelijk was verbeterd, 21% sprak van enige verbetering en 24% zag geen verbetering van de mondverzorging. In het klinisch onderzoek konden de data van 108 (75%) kinderen worden geanalyseerd. Onvoldoende coöperatie was bij 10 kinderen de reden van uitsluiting voor de evaluatie met betrekking tot klinische inspectie. Het klinisch onderzoek resulteerde echter in een met het ouderlijk oordeel contrasterend beeld ten aanzien van de mondverzorging. Zowel de plaque- als de dmft-index bleken significant te zijn toegenomen (p < 0,001) in de onderzoeksperiode.

Conclusie. De verbetering in OHRQoL na de behandeling onder narcose hield tot een half jaar daarna stand, maar dat desondanks ging de mondgezondheid achteruit door gebrekkige mondverzorging en ontwikkeling van nieuwe cariëslaesies.

De onderzoekers bepleiten daarom de invoering van een volgsysteem met de nadruk op preventie. Niet ingegaan werd op het ouderlijke motief met betrekking tot de mondverzorging of op de discrepantie tussen het oordeel van de ouders en de klinische evaluatie van de mondgezondheid. Bij motivational interviewing, een neutrale maar confronterende benadering, dienen ouders zelf tot een valide oordeel over de mondverzorging te komen en op basis daarvan te keuzes te maken.

Bron

  • Jankauskiené B, Virtanen JI, Narbutaité J. Follow-up of children’s oral health-related quality of life after dental general anaesthesia treatment. Acta Odontol Scand 2017; 75: 255-261.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje