× ABONNEREN

Implantaatgedragen kronen en bruggen bij parodontaal gecompromitteerde patiënten

Door de komst van orale implantaten kunnen bij mensen met een gereduceerd occlusiesysteem thans ook vaste prothetische constructies op implantaten verantwoord worden toegepast. Er is veel literatuur over de successen van prothetische constructies op orale implantaten, maar het is de vraag of deze successen ook worden behaald bij parodontaal gecompromitteerde patiënten. Grofweg zijn in relatie tot het plaatsen van implantaten 3 categorieën parodontaal gecompromitteerde patiënten te onderscheiden: niet-parodontaal behandelden, parodontaal behandelden bij wie een stabiele parodontale gezondheid is bereikt en parodontaal behandelden bij wie dit niet het geval is. Voor de eerste categorie geldt dat parodontale behandeling noodzakelijk is. Pas bij blijvende verbetering kan worden geïmplanteerd. Bij de tweede categorie bestaat geen enkele en bij de derde een absolute contra-indicatie voor implantaten. Als implanteren verantwoord is, zijn een chirurgische methode die een effectieve mondverzorging mogelijk maakt en het nauwgezet volgen van een nazorgtraject strikte voorwaarden voor succes.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje