× ABONNEREN

Implantaatoverleving bij een voorgeschiedenis van parodontitis

Door op 02-10-2015

Implantologie

Parodontitis is een belangrijke oorzaak van verlies van gebitselementen. Uit onderzoek is gebleken dat mensen met een geschiedenis van parodontitis ook gevoelig zijn voor peri-implantitis, maar een aantal andere onderzoeken vond een dergelijke associatie echter niet. Deze meta-analyse werd uitgevoerd om meer eenduidigheid te krijgen over het effect van een parodontale voorgeschiedenis op de langetermijnoverleving van implantaten.

Elektronisch werd in PubMed en handmatig in de referenties van de gevonden artikelen gezocht tot en met maart 2013. Uit de artikelen werd de overlevingsratio, succesratio, parodontale status, type parodontitis, meest recente follow-up en andere informatie gedestilleerd. Er werden 13 onderzoeken met in totaal 2.011 patiënten en 6.802 implantaten in de meta-analyse geïncludeerd.

Een voorgeschiedenis van parodontitis, en dan in het bijzonder agressieve parodontitis, gaf een significant hoger risico op falen van implantaten vergeleken met een gezond parodontium (relatief risico = 1,03, 95% betrouwbaarheidsinterval = 1,02 tot 1,04). Oftewel het risico op falen van een implantaat bij een voorgeschiedenis van agressieve parodontitis is 3% groter dan bij een gezond parodontium. Gebaseerd op een beperkt aantal geïncludeerde artikelen bleek uit de analyse van een subgroep dat een voorgeschiedenis van parodontitis geen significante gevolgen had op de overleving bij minder dan 100 maanden follow-up (relatief risico = 1,03, 95% betrouwbaarheidsinterval = 0,99 tot 1,06). Daarentegen had een voorgeschiedenis van parodontitis wel significante gevolgen voor de overleving wanneer werd gekeken van 101 tot 200 maanden (relatief risico = 1,03, 95% betrouwbaarheidsinterval = 1,02 tot 1,04). Verder bleek dat een voorgeschiedenis van parodontitis een significante risicofactor is bij oudere types ITI™ en TPS™ implantaten (Straumann) en niet bij Brånemark™ implantaten (Nobel Biocare).

Op basis van de resultaten wordt verondersteld dat een voorgeschiedenis van parodontitis een statistische risicofactor voor de overleving van implantaten op de lange termijn vormt. Er is vooral sprake van een risico bij agressieve, ernstige parodontitis en dat risico geldt vooral op de langere termijn.

Bron

Wen X, Liu R, Li G, Deng M, Liu L, Zeng XT, Nie X. History of periodontitis as a risk factor for long-term survival of dental implants: a meta-analysis. Int J Oral Maxillofac Implants 2014; 29: 1271–1280.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje