× ABONNEREN

Implementatie van Gewoon Gaaf in de praktijk; wat zijn de ervaringen van mondzorgverleners?

  • Materiaal en methode
  • Resultaten
  • Discussie
  • Literatuur
  • Dankwoord

Samenvatting

In 2019 is een vragenlijstonderzoek gestart waarin de ervaring­en, barrières en behoeften van gebruikers van de cariëspreventiemethode Gewoon Gaaf werden onderzocht. Via sociale media, een e-maillijst en de nieuwsbrief van het Ivoren Kruis werd de vragenlijst verspreid, 188 personen vulden deze in. Uit de resultaten bleek dat de mondzorgpraktijken die deze methode toepasten dit tot tevredenheid doen en dat preventieassistenten de methode het meeste toepasten in de praktijk, vaak in samenwerking met een mondhygiënist en/of een tandarts. De deelnemers rapporteerden positieve ervaringen: de methode geeft duidelijke handvatten voor de dagelijkse praktijk. Wel bleek er behoefte aan het delen van kennis en ervaringen met andere mondzorgverleners, bijvoorbeeld via digitale modules of schriftelijke informatie. Een van de tips die gegeven werd door de respondenten was om veel tijd te steken in het motiveren en voorlichten van de ouders. Tips van de gebruikers die uit dit onderzoek komen, kunnen meegenomen worden bij de doorontwikkeling van de methode.

Auteursinformatie

  • C.M.C. Volgenant1, C.P.M. Elsenberg2, K. Jerković-Ćosić3
  • Uit 1de sectie Preventieve Tandheelkunde en Sectie Cariologie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), 2de afdeling Mondzorgkunde van de Hogeschool InHolland in Amsterdam en 3de afdeling Innovaties in de Preventieve Zorg van Hogeschool Utrecht
  • Datum van acceptatie: 21 maart 2022
  • Adres: mw. dr. C.M.C. Volgenant, ACTA, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam
  • c.volgenant@acta.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje