× ABONNEREN

Importziekten 1

Door op 01-08-2002

Aandoeningen die in het buitenland verworven zijn, zogenaamde ‘importziekten’, betreffen niet alleen infectieziekten, maar bijvoorbeeld ook de gevolgen van ongelukken en fysische factoren. In deze eerste van twee afleveringen wordt na een beschouwing over deze importziekten, ingegaan op ziekten door voedsel en water en op seksueel overdraagbare aandoeningen. In deel twee komen andere ziektecategorieën aan bod. Importziekten zijn ziekten die men in het buitenland verwerft en vervolgens het eigen land binnenbrengt. In feite zou elke buiten Nederland opgedane aandoening waarmee men naar patria terugkeert zodanig betiteld kunnen worden, maar in de praktijk duiden we met importziekten meestal infectieziekten aan. En de gebieden waar deze verworven werden, zijn vooral ontwikkelingslanden of tropische landen (waartussen een forse overlap bestaat). De elders opgedane kwalen kunnen ingedeeld worden in diverse categorieën. In deze aflevering van de tweedelige serie beginnen we met niet-infectieuze aandoeningen.

Informatie

Auteur(s) P. Bol
Rubriek Medisch
Publicatiedatum 1 augustus 2002
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 109 - editie 8 - augustus 2002 ; 321-322

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje