× ABONNEREN

Incidentie van dementie; verloop in de tijd

Gerodontologie

Door op 08-05-2020
  • Bron
  • Reacties (0)

Volgens recente ramingen zal de prevalentie van dementie in de komende 40 jaar verviervoudigen zodat wereldwijd 1 op 85 mensen dement zal zijn. Over de incidentie van dementie is minder bekend en de uitgevoerde onderzoeken leveren tegenstrijdige resultaten op. De doelstelling van dit onderzoek was een indruk te krijgen van het tijdsverloop van de incidentie van dementie. Hiertoe werd een meta-analyse uitgevoerd van alle gepubliceerde gegevens over de leeftijdsspecifieke incidentie van dementie in het algemeen en de ziekte van Alzheimer in het bijzonder.

Begonnen werd met een systematisch literatuuronderzoek in PubMed en MEDLINE naar relevante Engelstalige artikelen die zijn gepubliceerd tot 30 juni 2017. De gebruikte trefwoorden in diverse samenstellingen waren Alzheimer, incidence en dementia. Van de in eerste instantie gevonden artikelen werden ook de literatuurlijsten geraadpleegd. Inclusiecriteria voor de meta-analyse waren: populatiebreed onderzoek met persoonlijk interview en klinisch onderzoek, gebruik van gestandaardiseerde klinische diagnostische methoden, vermelding van leeftijdsspecifieke incidenties, onderzoekspopulatie van minimaal 500 personen en een vervolg van de onderzoekspopulatie van minimaal 2 jaar.

De geïncludeerde onderzoeken verstrekten informatie over de laatste 4 decennia. Met betrekking tot de incidentie van dementie en van de ziekte van Alzheimer voldeden respectievelijk 53 en 35 onderzoeken aan de inclusiecriteria. Binnen de leeftijdsgroepen 65-74 jaar, 75-84 jaar en 85-plus werden statistisch significant lagere incidenties van dementie gevonden onder mensen die later waren geboren, maar bij de incidentie van de ziekte van Alzheimer was dit niet het geval. De incidentie van de ziekte van Alzheimer in westerse landen bleek stabiel in alle leeftijdsgroepen, terwijl de incidentie in niet-westerse landen statistisch significant toenam in de leeftijdsgroep 65-74 maar niet in de leeftijdsgroepen 75-84 en 85-plus.

Conclusie. In de laatste 40 jaar is de incidentie van dementie afgenomen, maar die van de ziekte van Alzheimer niet. Onduidelijk is welke oorzaken aan deze trends ten grondslag liggen.

Bron

Gao S, Burney HN, Callahan CM, Purnell CE, Hendrie HC. Incidence of dementia and Alzheimer disease over time: a meta-analysis. J Am Geriatr Soc 2019; 67: 1361-1369.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 8 mei 2020
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 127 - editie 05 - mei 2020; 328-329

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog