× ABONNEREN

Ingeslikte voorwerpen in de tandheelkundige praktijk: hoe handelen?

  • Inleiding
  • Preventie
  • Advies voor aanpak
  • Tot slot
  • Literatuur

Samenvatting

Accidentele aspiratie of ingestie van tandheelkundige materialen of hulpmiddelen zijn zeldzame gebeurtenissen in de tandheel­kundige praktijk. Het nemen van voorzorgsmaatregelen speelt een belangrijke rol. Ingestie treedt vaker op, maar aspiratie geeft in een groter aandeel van de gevallen aanleiding tot complicaties. De meest gevreesde complicaties van respectievelijk ingestie en aspiratie zijn darmperforatie en verstikking. Na het treffen van initiële maatregelen om het voorwerp te verwijderen, is adequate beeldvorming aangewezen. In geval van aspiratie dient er een bronchoscopie plaats te vinden. In geval van ingestie is endoscopisch ingrijpen alleen vereist indien het een groot, scherp of onregelmatig afgelijnd voorwerp betreft of indien de patiënt symptomen vertoont die mogelijk kunnen wijzen op perforatie. In andere gevallen is een conservatief beleid door middel van seriële beeldvorming en inspectie van de stoelgang voldoende. Indien het object na 7 dagen het lichaam niet bewezen heeft verlaten, is alsnog beeldvorming, eventueel aangevuld met endoscopische of chirurgische verwijdering, nodig.

Auteursinformatie

  • J. Van Butsele, P.J. Verhelst, P. Legrand, C. Politis
  • Uit de dienst Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie van UZ Leuven, campus Sint-Rafaël, Leuven (België)
  • Datum van acceptatie: 18 november 2020
  • Adres: prof. dr. C. Politis, UZ Leuven campus Sint-Rafaël, Kapucijnenvoer 33, 3000 Leuven
  • stan@politis.be

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje