× ABONNEREN

Interim Therapeutic Restoration alter­natief voor behandeling onder algehele anesthesie

Kindertandheelkunde

Door op 05-01-2018

Hoewel tandheelkundige behandeling onder algehele anesthesie reeds lang wordt uitgevoerd bij angstige jonge kinderen, kleven hieraan nadelen vanwege gezondheidsrisico’s, kosten en ouderlijke acceptatie. Toepassing van Interim Therapeutic Restoration (ITR) kan de noodzaak tot behandeling onder algehele anesthesie beperken of voorkomen. Het ITR-concept is afgeleid van Atraumatic Restorative Treatment (ART) zoverre het de verwijdering van zacht carieus weefsel betreft. Gebruik van roterend instrumentarium wordt bij de preparatie toegestaan.

Om ITR en behandeling onder algehele anesthesie (AA) met elkaar te vergelijken werd de frequentie en de aard van mislukkingen bij beide opties 12 maanden na voltooiing van de behandeling geëvalueerd. Het retrospectieve onderzoek werd uitgevoerd bij 132 kinderen (ITR-groep = 66, AA-groep = 66). Beide groepen verschilden niet in leeftijd (gemiddeld iets ouder dan 4 jaar), geslacht, dmft (gemiddeld iets meer dan 8) en behandelbaarheid bij het eerste bezoek. Het percentage mislukte restauraties in respectievelijk de ITR groep en de AA-groep was 7 en 1,8, een significant verschil (p < 0,05). Het aantal zittingen in de ITR-groep en de AA-groep was gemiddeld respectievelijk 6,9 ± 3,1 en 4,7 ± 1,1, eveneens een significant verschil (p < 0,001). Er was geen verschil in het optreden van pijn/ontsteking tussen beide groepen (p = 0,55). In de ITR-groep was het percentage composietrestauraties, glasionomeerrestauraties en voorgevormde kronen respectievelijk 22, 75 en 3% en in de AA-groep 71, 1 en 28%.

Conclusie. Interim Therapeutic Restoration is volgens de onderzoekers mogelijk een levensvatbaar alternatief voor behandeling onder algehele anesthesie in de kindertandheelkunde. In Nederland kan ITR als mogelijkheid worden toegevoegd aan de hier bekende behandelingen als ART, Hall en NRC om behandeling onder algehele anesthesie te beperken of te voorkomen.

Bron

  • Lim SN, Kiang L, Manohara R, et al. Interim therapeutic restoration approach versus treatment under general anaesthesia approach. Int J Paediatr Dent 2017; 5: 551-557.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje