× ABONNEREN

Internationale vrijwilligersprojecten in de mondzorg: een inventarisatie van succesvolle kenmerken

  • Inleiding
  • Materiaal en methode
  • Resultaten
  • Discussie
  • Literatuur

Samenvatting

Dit artikel geeft een overzicht van Nederlandse mondzorgvrijwilligersprojecten in het buitenland en beschrijft in hoeverre deze projecten voldoen aan 9 kenmerken van een succesvol vrijwilligersproject. Deze 9 kenmerken zijn gebaseerd op literatuuronderzoek en betreffen: projectvoorbereiding, projectdoel en gepastheid voor de doelgroep, aanpak en wetenschappelijke onderbouwing, teamsamenstelling, duurzaamheid, ethiek, externe samenwerkingen en sponsors, evaluatie van het project en vrijwilligersveiligheid. In totaal zijn 24 Nederlandse mondzorgvrijwilligersprojecten in het buitenland geïdentificeerd op basis van een systematische zoekactie. Uit dit onderzoek blijkt dat de meeste vrijwilligersprojecten voldoen aan de kenmerken ‘projectdoel en gepastheid voor de doelgroep’, ‘teamsamenstelling’ en ‘externe samenwerkingen en sponsors’. De informatievoorziening van de overige kenmerken was onvolledig, waardoor er geen uitspraken kunnen worden gedaan of hieraan wordt voldaan. De resultaten bieden inzichten in hoe bestaande en nieuwe vrijwilligersprojecten kunnen worden (door)ontwikkeld om zo effectief en passend mogelijk een bijdrage te leveren aan de mondzorg in het buitenland.

Auteursinformatie

  • D. Duijster¹, J. Diamane², I. Sahla², C.M.C. Volgenant³
  • Uit ¹de sectie Maatschappij en Mondgezondheid, ²de masteropleidingtandheelkunde en ³de secties Preventieve Tandheelkunde en Cariologievan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) in Amsterdam
  • Datum van acceptatie: 18 januari 2023
  • Mw. D. Duijster, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081LA Amsterdam
  • d.duijster@acta.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje