× ABONNEREN

Interprofessionele samenwerking; de sleutel tot betere mondzorg voor (kwetsbare) ouderen

  • Inleiding
  • Uitdagingen
  • Heroriënteren mondzorg
  • Slot
  • Literatuur

Samenvatting

Wereldwijd zijn mondaandoeningen een belangrijk probleem met soms ernstige gevolgen op zowel individueel als maatschappelijk vlak. Ondanks voldoende kennis over de wijze waarop deze problematiek voorkomen kan worden, blijkt het in praktijk brengen ervan niet vanzelfsprekend, zeker niet bij een doelgroep als kwetsbare ouderen. Ongelijkheid in gezondheid, mede vergroot door ‘verkleuring’ en ‘vergrijzing’ van de samenleving, dient te worden aangepakt. Diversiteit in aanbod van zorg, afgestemd op de zorgnood van verschillende doelgroepen is noodzakelijk. Een andere uitdaging ligt bij het wegnemen van de barrières die (mond)zorgverleners ervaren bij het bieden van mondzorg bij kwetsbare ouderen. Om uitkomst te bieden voor bovenstaande kwesties is heroriëntering van de mondzorg nodig. Een meer op preventie georiënteerde zorg met een betalingssysteem dat dit ondersteunt moet het streefdoel zijn. Daarnaast moeten gezondheidsvaardigheden worden verbeterd door gezondheidsvoorlichting en opvoeding. Voor optimalisering van de (mond)zorg is een model uitgewerkt voor interprofessionele samenwerking. Deze aanpak leidt tot toename van patiëntgecentreerde zorg en zet op die manier grotere stappen in de richting van een gezondere samenleving.

Auteursinformatie

  • J. Vanobbergen1,2, V. Holaar3, R. Sederel1, A. Vyt 1,2
  • Uit 1 Arteveldehogeschool Gent (België), 2 de Universiteit Gent (België) en 3 de Opleiding Mondzorgkunde van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Nederland)
  • Datum van acceptatie: 18 oktober 2019
  • Adres: prof. dr. J. Vanobbergen, Graversesteenweg 57, B-9800 Deinze, België
  • Jacques.vanobbergen@ugent.be

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje