× ABONNEREN

Intraorale radiologiesensoren als bron van bacteriële transmissie

Door op 09-02-2018

De sensor die bij digitale intraorale radiologie in de tandheelkunde wordt toegepast, kan niet gedesinfecteerd worden in een thermodesinfector en niet gesteriliseerd worden in een autoclaaf. Daarom wordt geadviseerd een plastic sleeve te gebruiken in combinatie met chemische oppervlaktedesinfectie. Het doel van dit pilotonderzoek was te onderzoeken of deze infectiepreventiemethoden kruiscontaminatie via de sensor voorkomen.

Er werden 2 typen sleeves onderzocht, waarbij het ‘kleine’ type alleen de sensor bedekte en het ‘grote’ type zowel de sensor als de sensorhouder. Na eenmalig gebruik werden 1.439 sleeves verzameld en gevuld met water ter controle op lekkage. Hiervan waren 397 sleeves (27,6%) na gebruik nog intact, 1.042 sleeves (72,4%) bleken lek. Het aantal lekke sleeves was significant hoger bij het ‘kleine’ type dan bij het ‘grote’ type (p < 0,0001). Controle van 200 ongebruikte sleeves liet geen lekken zien (100% intact).

Vervolgens werden 101 sensoren uit 14 klinieken onderzocht, direct na het verwijderen van de sleeves en het routinematig desinfecteren van het oppervlak. Met een in microbiologisch kweekmedium gedoopt wattenstaafje werd een monster genomen door het over alle oppervlakken van de sensor en over de eerste 2 centimeter van de draad te vegen. De 101 wattenstaafjes werden naar het Karolinska-Instituut in Stockholm gestuurd en daar in het laboratorium gekweekt. De isolaten werden met behulp van onder andere koloniemorfologie en Gramkleuring geïdentificeerd.

Van alle sensoren testte 58,4% positief (59 sensoren) op bacteriële groei. De contaminatie in deze positief geteste groep bestond uit orofaryngeale flora, huidflora, omgevingsflora of een combinatie van deze 3.

Conclusie. Bacteriële transmissie is via de onderzochte sensoren mogelijk omdat de toegepaste hygiënemaatregelen in deze tandheelkundeklinieken onvoldoende waren om contaminatie van de sensor met speeksel en huidbacteriën uit te sluiten.

Bron

Khalil D, Hultin M, Fredriksson EH, Sjögren E, Lundholm P, Lund B. Intraoral radiographic sensors: a possible source of bacterial transmission in the dental office. J Hosp Infect 2016; 94: 362-363.

Informatie

Auteur(s) C.M.C. Volgenant
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 9 februari 2018
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 125 - editie 2 - februari 2018; 124

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje