× ABONNEREN

Intraossale anesthesie effectiever dan lokale infiltratie anesthesie bij MIH

Kindertandheelkunde

Door op 05-07-2019

Behandeling van molar incisor hypomineralization (MIH) kan bij kinderen lastig zijn als gevolg van verhoogde gevoeligheid veroorzaakt door poreus glazuur en irritatie van het dentine. Problemen met plaatselijke verdoving als gevolg van een veranderde zenuwgeleiding bemoeilijken een succesvolle behandeling.

Het doel van het onderzoek was de werkzaamheid van intraossale anesthesie (IO) te vergelijken met anesthesie via conventionele lokale infiltratie (LI) bij eerste blijvende molaren met MIH. Daartoe werden voor een gerandomiseerd gecontroleerd klinisch experiment 54 MIH-molaren in de bovenkaak of de onderkaak geselecteerd. In 2 gelijke groepen, respectievelijk IO en LI (controle), werd 4% articaïne gegeven. Gemeten werden toedieningstijd, inwerkingstijd, pijnervaring, noodzaak herhaaldosis, anesthetisch effect en postoperatieve complicaties.

De toediening van IO vergde aanzienlijk meer tijd dan bij LI (p < 0,001), maar bleek significant minder pijnlijk (p = 0,002). De inwerkingstijd van IO was veel korter dan van LI (p = 0,0001). Een herhaaldosis bij LI was veel vaker nodig dan bij IO (44,4% versus 7,4%, p = 0,004). Een diep anesthetisch effect werd bij IO veel vaker bereikt dan bij LI (88,9% versus 25,9%, p < 0,001) en postoperatieve pijn deed zich bij IO significant minder vaak voor dan bij LI (p = 0,003).

Conclusie. Intraossale anesthesie is een effectieve en veilige techniek om een diepgaand anesthetisch effect te bereiken bij eerste molaren van kinderen met een ontwikkelingsstoornis als MIH in vergelijking met lokale infiltratie anesthesie.

Bron

Dixit UB, Joshi AV. Efficacy of intraosseous local anesthesia for restorative procedures in molar incisor hypomineralization-ffected teeth in children. Contemp Clin Dent 2018; 9: S272-S277.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje