× ABONNEREN

Invloed belichtingstijd op conversiegraad en hardheid

Door op 08-01-2016

Materiaalkunde

Een laboratoriumonderzoek had ten doel de invloed van de belichtingstijd vast te stellen op de conversiegraad en de hardheid van composieten met een grote polymerisatiediepte (bulk-fill-composieten). Proefmonsters werden vervaardigd van 4 composieten met grote polymerisatiediepte: Tetric EvoCeram Bulk Fill, x-tra fil, QuixFil en SonicFill. Ter vergelijking diende de conventionele nanohybridecomposiet Tetric EvoCeram. De proefmonsters werden gepolymeriseerd met een led-polymerisatielamp (Bluephase G2, 1170 mW/cm²). Ze werden belicht gedurende 10, 20 of 30 seconden. Na 24 uur opslag werden conversiegraad en hardheid gemeten op een diepte van 0,1 mm, 2 mm, 4 mm, 5 mm en 6 mm. Uit de resultaten bleek het volgende. De factoren composietmateriaal, diepte van de meting en belichtingstijd waren alle significant van invloed op de conversiegraad. De grootste invloed ging uit van het materiaal. Tetric EvoCeram toonde bij alle belichtings­tijden een significante daling van de conversiegraad bij toenemende diepte. Tetric EvoCeram Bulk Fill en Sonic Fill toonden op 4 mm diepte bij een belichtingstijd van 10 seconden een significante daling van de conversiegraad, maar dat was niet het geval bij een belichting van 30 seconden. X-tra fil en QuixFil demonstreerden tot op 6 mm diepte geen significante daling van de conversiegraad indien minimaal 20 seconden was belicht. Alle materialen bereikten meer dan 80% van de maximale conversiegraad op een diepte van 4 mm, onafhankelijk van de belichtingstijd.

De Knoop-hardheid daalde significant bij Tetric EvoCeram bij toenemende diepte. Bij Tetric EvoCeram Bulk Fill en Sonic Fill trad een significante daling op van de hardheid bij 4 mm diepte met een belichtingstijd van 20 of 30 seconden. QuixFil toonde bij een belichtingstijd van 30 seconden geen significante daling van de hardheid tot op 6 mm diepte, en hetzelfde gold voor x-tra fil tot op 5 mm diepte.

De onderzoekers stellen vast dat een verlenging van de belichtingstijd leidde tot verhoging van de conversiegraad en de Knoop-hardheid in de diepere lagen. Een belichtingstijd 20 tot 30 seconden met een polymerisatielamp met hoge intensiteit waarborgt bij bulk-fill-composieten een voldoende conversiegraad tot op minimaal 4 mm diepte. Maar niet alle materialen bereiken op die diepte voldoende hardheid. De onderzoekers concluderen dat het polymeriseren van composiet in een laag van 4 mm niet kan worden aanbevolen bij alle composieten met grote polymerisatiediepte.

Bron

Tarle Z, Attin T, Marovic D, Andermatt L, Ristic M, Tauböck TT. Influence of irradiation time on subsurface degree of conversion and microhardness of high-viscosity bulk-fill resin composites. Clin Oral Invest 2015; 19: 831-840.

Informatie

Auteur(s) Ch. Penning
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 8 januari 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 1 - januari 2016; 53-54

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje