× ABONNEREN

Invloed intrinsieke factoren op erosieve gebitsslijtage

Cariologie

Door op 08-09-2017

De chemische eigenschappen van intrinsieke of extrinsieke zuren en de frequentie waarmee deze in contact komen met het gebit spelen een belangrijke rol in het proces van ­erosieve gebitsslijtage. Wanneer we spreken over intrinsieke factoren, betekent dat meestal het optreden van een gastro-oesofagale reflux (GERD). De prevalentie hiervan in Europa wordt geschat op tussen de 12 en 24%. Andere ­intrinsieke factoren die een rol kunnen spelen zijn eetstoornissen, alcoholmisbruik en zwangerschapgerelateerde problemen. Het belangrijkste doel van dit onderzoek was het bestuderen van de invloed van bovengenoemde intrinsieke factoren op erosieve gebitsslijtage.

Als onderdeel van een groter gezondheidsonderzoek werd een steekproef van ruim 3.000 personen, woonachtig in het noorden van Finland, uitgenodigd. Ruim 60% gaf gehoor aan de oproep en onderging een mondonderzoek door gekalibreerde tandartsen in een speciaal daarvoor toegeruste tandartskamer onder optimale condities. Erosieve gebitsslijtage werd per sextant gemeten met de Basic Erosive Wear Examination Index (BEWE, score 0-18). Aansluitend werd een vragenlijst afgenomen. De deelnemers werden onderverdeeld in een groep ernstige erosie (score 9 of meer) en minder dan gemiddelde erosie (score 0-8).

De eerder genoemde intrinsieke factoren kwamen weinig voor in deze steekproef en verklaarden slechts 6% van de verschillen in prevalentie en ernst van de erosieve aandoening. De sterkste indicatoren voor ernstige gebitsslijtage waren dagelijkse symptomen van GERD en hyposalivatie. Verder leverden de analyses op dat alcoholisme en zelfgerapporteerd hoog alcoholgebruik belangrijke risicofactoren waren. Zelfs matig gebruik van alcohol bleek geassocieerd met erosieve gebitsslijtage.

Geconcludeerd werd dat in deze steekproef intrinsieke factoren als GERD of alcoholisme alleen te weinig voorkomen om als veroorzaker van de erosieve gebitsslijtage aangemerkt te kunnen worden. De rol van langdurig gebruik van alcohol in het erosieve proces kon echter wel eens groter zijn dan tot op heden gedacht.

Bron

  • Alaraudanjoki V, Laitala ML, Tjaderhane L, et al. Influence of intrinsic factors on erosive tooth wear in a large-scale epidemiological study. Caries Res 2016; 50: 508-516.

Informatie

Auteur(s) J.H.G. Poorterman
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 8 september 2017
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 124 - editie 9 - september 2017; 455

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje