× ABONNEREN

Invloed van de interimplantaire afstand op de papilvorming

Implantologie

Door op 06-07-2018

De vorming van de approximale papil vormt een succesmaat voor een implantologische behandeling, zeker in de esthetische zone. Als er 2 implantaten naast elkaar worden geplaatst is moeilijk te voorspellen of er papilvorming gaat optreden. In dit artikel werd onderzocht of de inter-implantaire papilvorming af hangt van de horizontale inter-implantaire afstand.

De databases Pubmed en Cochrane werden geraadpleegd voor ‘controlled trials’ tussen januari 2000 en augustus 2017. In totaal werden er 230 artikelen gevonden op basis van de zoektermen ‘adjacent implants’ AND ‘papilla’. Inclusiecriteria waren onder andere dat er minimaal 12 maanden follow-up moest zijn en dat per artikel minimaal 10 gezonde personen met ten minste 2 implantaatgedragen kronen in het bovenfront moesten zijn gevolgd. Uiteindelijk werden er 4 artikelen geschikt gevonden, waarvan 2 prospectieve onderzoeken, 1 cross-sectionele onderzoek en 1 gerandomiseerd klinisch onderzoek.

Een tendens richting incomplete interimplantaire papilvorming bij een verminderde interimplantaire afstand werd opgemerkt bij 3 van de geïncludeerde artikelen. Volgens de auteurs zou er een interimplantaire afstand moeten zijn van ten minste 3 mm óf > 2 mm en < 4 mm om de kans op incomplete interimplantaire papilvorming te verminderen. Meer dan 4 mm is ook ongunstig voor de inter-implantaire papilvorming. In 1 artikel werd gesuggereerd dat bij te weinig ruimte (< 3 mm) tussen 2 implantaten, beter gekozen kon worden voor 1 implantaat met een cantilever. Daarnaast zou immediaat implanteren voordelen kunnen bieden ten opzichte van later implanteren vanwege de hogere botkam op het moment van implanteren.

Conclusie. Op de bevindingen in dit artikel kan geen duidelijk klinische aanbeveling worden gedaan voor de optimale horizontale afstand tussen 2 implantaten in het bovenfront. Er bestaat een tendens van incomplete papilvorming tussen 2 implantaten als deze minder dan 3 mm van elkaar worden geplaatst. 

Bron

Ramanauskaite A, Roccuzzo A, Schwarz F. A systematic review on the influence of the horizontal distance between two adjacent implants inserted in the anterior maxilla on the inter-implant mucosa fill. Clin Oral Implants Res 2018; 29: 62–70.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje