× ABONNEREN

Invloed van licht op scannauwkeurigheid van intraorale scanner

Prothetische tandheelkunde

Door op 06-11-2020
  • Reacties (0)

Intraorale scanners (IOS) vormen een alternatief voor de klassieke afdrukmethoden. Verschillende factoren zoals de scantechnologie, de kalibratie, de scanstrategie, de (licht)omstandigheden, het te scannen oppervlak en tot slot de nabewerking kunnen de nauwkeurigheid van intraorale scans beïnvloeden. De nauwkeurigheid of accuraatheid wordt bepaald door middel van trueness en precisie. Trueness wil zeggen de mogelijkheid van de scanner om het gescande beeld zo getrouw mogelijk naar de realiteit over te brengen. Precisie wijst op het vermogen om 2 scans van eenzelfde oppervlak zo gelijkend mogelijk te maken. In dit onderzoek werd de paramater ‘lichtomstandigheden/omgevingslicht’ onderzocht.

(Beeld: Shutterstock)

Voor het onderzoek werd een volledige maxillaire boog (CA) en een eerste kwadrant (RQ) gescand met de TRIOS 3 van 3Shape. Er werden per groep telkens 10 bogen gescand onder 4 lichtomstandigheden: stoellicht (CL) of 10000 lux; kamerlicht (RL) of 1003 lux; natuurlijk licht (NL) of 500 lux; geen licht (ZL) of 0 lux. De onderzochte scans werden vergeleken met een STL-file (verkregen na scannen met E4 Dental Scanner van 3Shape) van een type IV gips maxillaire boog, afgedrukt met polyvinylsiloxaan.

Algemeen had de RL-conditie de laagste absolute fout, in vergelijking met de 3 andere lichtcondities. Wanneer men de accuraatheid van de scans in de 4 lichtomstandigheden in de CA-groep en RQ-groep vergeleek, werd een statistisch significant verschil gevonden tussen beide groepen. Wat betreft de CA-groep, was er voor trueness bij de RL-conditie de laagste absolute fout, gevolgd door de CL en NL-condities en als laatste de ZL-conditie. Echter bij de RQ-groep had de CL-conditie de laagste absolute fout voor trueness in vergelijking met de andere lichtcondities. Er werd geen statistisch significant verschil gevonden tussen de NL- en ZL-condities (p = 0,910). Voor de precisie was de standaarddeviatie hoger dan de gemiddelde fouten van de controlegroep (klassieke afdruk). Men vond dus een lage precisie voor de IOS.

Conclusie. Klinisch dient dus wel degelijk rekening te worden gehouden met de lichtomstandigheden tijdens intraoraal scannen. Algemeen kan het best gescand worden onder kamerlicht (laagste absolute fout). Echter: hoe groter het scangebied (CA – RQ), hoe groter de gemiddelde absolute fout wordt en dus hoe lager de nauwkeurigheid. In dit onderzoek was de fout kleiner in RQ-groep onder stoellicht (CL) condities. Dit kon worden verklaard doordat het licht hier werd verdeeld over een kleiner oppervlak.

Bron

Revilla-Leon M, Subramanian SG, Oczan M, et al. Clinical study of the influence of ambient light scanning conditions on the accuracy (Trueness and precision) of an intraoral scanner. J Prosthodont 2020; 29: 107-113.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog